Nové trendy v marketingu a podnikaní v roku 2022

Marketing, Social media  11. septembra 2022 Ján Májek

Premýšľate nad tým, akým smerom sa bude uberať digitálny marketing a podnikanie v roku 2022? Digitálna agentúra UPVISION prináša novinky.

Nové trendy v marketingu a podnikaní v roku 2022

Nové trendy v marketingu pre rok 2022, pozrite si obsah, čo nás dnes čaká: 

1. Nové trendy v marketingu a ako športové odvetvie začalo dominovať

Predstavujeme vám osem kľúčových tém, ktoré dominovali v roku 2021 a budú formovať odvetvie športových potrieb aj v roku 2022. Väčšina sa objavila už pred pandémiou COVID-19, ale dramatické udalosti minulého roka urýchlili ich zavedenie do života a zvýšili ich vplyv na našu spoločnosť. Výskum ukazuje, že pre firmy venujúce sa športovým potrebám bude rozhodujúce zosúladiť sa s touto vyvíjajúcou sa dynamikou, aby zvýšili svoj marketingový potenciál a profit. Trendy možno vo všeobecnosti opísať pod tromi hlavičkami: spotrebiteľské zmeny, digitálny skok a narušenie segmentu.

Nové trendy v marketingu

Nové trendy v marketingu 2022

Nové trendy v marketingu a spotrebiteľské posuny

Athleisure – Toto je nové bojisko. Athleisure bola pred COVID-19 obrovským trendom, ale pandémia poslúžila na ďalšie stieranie hraníc medzi prácou a voľným časom, a tým pádom sa čoraz viac akceptuje pohodlné nosenie oblečenia.

Rozdiel vo fyzickej aktivite – Približne 40% užívateľov je menej aktívnych, zatiaľ čo približne 30% je aktívnejších. Žiaľ, rozdiel vo fyzickej aktivite spojený s úrovňou príjmu už existuje, pričom menej bohaté domácnosti majú tendenciu menej cvičiť. Kríza vyženie viac domácností do skupín s nižšími príjmami, a tým prehĺbi rozdiel vo fyzickej aktivite. Odvetvie športových potrieb by preto malo prijať prístup viacerých zainteresovaných strán na riešenie fyzickej zotrvačnosti, najmä v komunitách, ktoré zaostali.

Udržateľnosť –  Udržateľnosť je viac a viac komunikovaná a stáva sa čoraz naliehavejšou prioritou užívateľov, ktorí hľadajú a nakupujú športové potreby.

Recyklácia začína byť problém, firmy sa musia zapojiť do inovatívnejších riešení, ako je napríklad cirkulácia zameraná priamo na užívateľa.

Nové trendy v marketingu a digitálny skok

Digitálne fitness a cvičebné komunity sú stredobodom záujmu. Minulý rok sme boli svedkami enormného posunu smerom k digitálnej kondícii, ktorý bol poháňaný požiadavkami na fyzickú vzdialenosť a pobyt v domácnosti. Digitálne tréningy budú aj naďalej horúcim trendom v roku 2022, najmä keď ponúkajú pútavý a inšpiratívny prvok a umožňujú vzdialené cvičenie v simulovanom komunitnom prostredí.

Skok vpred v online nakupovaní  – Zatvorenie obchodov v súvislosti s ochorením COVID-19 pozdvihlo krivku E-commerce rastu na novú úroveň. Očakáva sa, že predaj v digitále sa v roku 2022 stabilizuje na úrovni približne 28%, čo je šesťkrát viac ako pred pandémiou, a preto musia značky  prispôsobiť svoje obchodné modely. Firmy musia zrýchliť svoje doručovanie produktov a služieb k užívateľom.

Marketingový posun k influencerom – Príležitosť na digitálne platenie za mediálny priestor. Digitálny marketing sa tradične zameriaval na aktíva so širokou viditeľnosťou (napríklad sponzorstvo klubov, ligy alebo podujatia). Športové podujatia sú zrušené, odložené alebo sa hrajú na prázdnych štadiónoch, firmy v odvetví športových potrieb musia prejsť do digitálneho priestoru. Firmy musia čoraz viac priamo spolupracovať s jednotlivými športovcami ako influencermi, ktorí majú oveľa väčší a dlhší dosah po športovom výkone.

Narušenie segmentu

 Maloobchod je pod tlakom – Kamenné obchody boli pod tlakom už pred pandémiou COVID-19 a pandemické opatrenia urýchlili maloobchodnú krízu v dôsledku rozsiahleho zatvárania a rastúceho finančného tlaku. Aby maloobchod prilákal spotrebiteľov späť do obchodov, musí nájsť nový účel, nové skúsenosti a nové úrovne pohodlia, ktoré nemožno ponúkať digitálne.

Dodávateľské reťazceImperatív flexibility a zvýšená latka v obratnosti. Agilnejšie dodávateľské reťazce sa stali trvalou súčasťou firemných agend. Vo svete po pandémii COVID-19, ktorý je charakterizovaný kratšími cyklami dopytu, elektronickým obchodom a užšími priamymi vzťahmi s užívateľmi, budú na niektorých trhoch tabuľkové podiely. Uprostred pretrvávajúcej neistoty bude mať zmysel budovať silnejšie partnerstvá v dodávateľskom reťazci a skúmať alternatívy, ako je near-shoring.

2. NFT raketovo rastie, viac ako kryptomeny

Podľa Google Trends bolo NFT vyhľadávané v roku 2021 viac populárnejšie ako kryptomeny a vygenerovalo viac ako 10 miliárd dolárov.  Objem vyhľadávania NFT na vyhľadávači Google dosiahol historické maximum, keďže počet používateľov platformy sa blíži k 400 000. Objem vyhľadávania na Google vyhľadávači pre výraz „NFT“ – skratka pre nezastupiteľný token – dosiahol podľa údajov zhromaždených spoločnosťou The Block Research historické maximum. Objemy vyhľadávania sú relatívne od 0 do 100, pričom 100 je maximálna hodnota z definovaného časového obdobia.

Nové trendy v marketingu

Nové trendy v marketingu vývoj

Nft market

3. Pandémia dramaticky zvýšila rýchlosť, akou digitál od základov mení podnikanie – rast firiem sa zrýchlil v digitále až o 7 rokov. 

V kľúčových oblastiach obchodného modelu sa celkové prijatie digitálnych technológií firmami zrýchlilo o tri až sedem rokov v rozmedzí niekoľkých mesiacov. Najnovšie výsledky prieskumov ukazujú, že k tomuto zrýchleniu dochádza aj na úrovni základných obchodných praktík: rýchlosť, ktorá sa v roku 2018 považovala za najlepšiu vo svojej triede pre väčšinu obchodných praktík, je teraz pomalšia ako priemer. A v spoločnostiach s najsilnejším technologickým vybavením respondenti tvrdia, že fungujú ešte rýchlejším tempom.

Kríza COVID-19 však zásadne zmenila nielen tempo podnikania. Podľa prieskumu si mnohí respondenti uvedomujú, že obchodné modely a ich firmy sú zastaralé. Len 11% verí, že ich súčasné obchodné modely budú ekonomicky životaschopné do roku 2023, zatiaľ čo ďalších 64% tvrdí, že ich spoločnosti potrebujú vybudovať nové digitálne brandy a firmy, ktoré im pomôžu byť životaschopné do roku 2023.

Pandémia zároveň vytvorila nové zraniteľné miesta spolu s novými príležitosťami z budúcich lockdownov a zatváraní krajín. Zo skúseností vieme, že zákazníci, zamestnanci a partneri v hodnotovom reťazci vo zvýšenej miere využívajú technológie, čím sa bariéry digitálneho narušenia znížili ešte viac ako pred krízou a vydláždila sa cesta pre rýchlejšie zmeny poháňané technológiami. Firmy sú značne zraniteľné, najmä pokiaľ ide o ich ziskové štruktúry, schopnosť spájať produkty a operácie. Pozreli sme sa aj na oblasti ich podnikania, do ktorých priemyselné odvetvia investovali, a tieto investície sa väčšinou nezhodujú s oblasťami, ktoré sú najviac náchylné na prerušenie alebo tie, ktoré ponúkajú najvyššie výnosy. Napríklad mnohé zdravotnícke a farmaceutické spoločnosti investujú do prispôsobenia svojich ponúk, umožňujú prístup k produktom a službám na požiadanie online a zlepšujú celkovú zákaznícku skúsenosť napríklad s vytvorením webovej stránky pre ambulanciu, alebo Eshop na predaj produktov. Podľa prieskumov však tieto firmy čelia väčším rizikám narušenia ich hodnotových reťazcov, štruktúry ich prevádzkových nákladov a typov produktov, ktoré ponúkajú.

marketing pre firmu

Nové trendy v marketingu sú zamerané aj na dôležitosť digitálnych technológií, ktoré predstavuje výzvu pre vedúce firmy, len málo z nich je zvyknutých zapájať sa do technológií, hoci menia požiadavky takmer každej pozície a stávajú sa súčasťou práce každého človeka. Od manažmentu sa žiada, aby informovali trh o investíciách svojej firmy do digitálnych technológií a o tom, ako im to umožní držať krok s konkurenciou. Vedúci pracovníci pre ľudské zdroje musia nielen najať nové typy talentov, ale musia sa zaoberať aj otázkami o úlohe umelej inteligencie pri zmene typov a počtu ľudí, ktoré ich firma vyžaduje. Finanční riaditelia musia robiť rozsiahlejšie a rýchlejšie rozhodnutia o investíciách do digitálnych technológií a v mnohých prípadoch stáť na čele akvizícií digitálnych firiem. Väčšine súčasných lídrov chýbajú znalosti alebo skúsenosti na to, aby boli priekopníkmi spôsobov aplikácie nových technológií alebo dôsledne identifikovali, ako môžu nové technológie transformovať ich podnikanie. Musia sa stať technologickými „lídrami“ – nie „umožňovateľmi“ alebo „prekážkami“ – vo svojich príslušných organizáciách.

digitalziacia firmy

4. Nový kráľ sociálnych sietí: krátke videá

Úroveň nudy užívateľov sa zvýšila, preto sa obrátili za zábavou a začali sa zaujímať o krátke videá.  TikTok je teraz preferovanou platformou pre generáciu Z, Snapchat implementoval zásadný redizajn a Facebook spustil Instagram Reels,  aby sa zapojil do akcie.

Vzhľadom na nárast spotreby sociálnych médií pre všetky generácie. V druhom štvrťroku 2021 tvorili sociálne médiá takmer 25% celkových marketingových rozpočtov, čo predstavuje nárast o 13% v porovnaní s rokom 2020.

Vzhľadom na lásku ku všetkým rýchlym a chytľavým veciam musia marketéri, ktorí chcú zacieliť na mladších zákazníkov, investovať do svojej stratégie a realizácie krátkych videí. TikTok for Business bol spustený a v roku 2022 sa chystá rozšíriť svoje možnosti platenej propagácie a reklamy – inými slovami, marketéri by už teraz mali začať študovať na tejto nepolapiteľnej platforme.

 

Video na sociálnych sieťach

Vytváranie krátkych videí sa môže zdať klamlivo jednoduché, ale vyváženie značkových správ s bezstarostným tónom spojeným s krátkymi videami si bude vyžadovať zákaznícky prieskum, stratégiu a kreativitu. V priemere má generácia Z 8-sekundovú pozornosť – je najvyšší čas začať experimentovať s tým, ako čo najlepšie komunikovať účel vašej značky, hodnoty produktov a CTA krátkym rýchlym spôsobom.

Spôsob, akým nakupujúci skúmajú značky a produkty na sociálnych médiách,  sa vyvíja a pravdepodobne uvidíme, že sociálne nakupovanie bude na týchto krátkych video formátoch populárnejšie. Keďže 30% spotrebiteľov hovorí, že by nakupovali priamo prostredníctvom platforiem sociálnych médií, budete chcieť preskúmať kreatívne spôsoby, ako začleniť sociálne médiá do vašej stratégie viackanálového elektronického obchodu.

5. Nové trendy v marketingu a vnímanie wellness aktivít užívateľmi – potenciál pre E-commerce a digitalizáciu

Prechod na digitálne kanály sa deje rýchlosťou „desaťročia v dňoch. Čím ďalej, tým viac vykazuje väčšina užívateľov veľký rast v E-commerce nakupovaní a správaní sa.

Vidíme tradičné kanály pre určité kategórie produktov, ako sú  potraviny, multivitamíny a starostlivosť o pleť, ktoré sa stále vo veľkej miere predávajú prostredníctvom kamenných obchodov. Ostatné kategórie (ako napríklad fitness zariadenia) sú takmer výlučne online.

Nové trendy v marketingu - segment firiem

Nové trendy v marketingu – segment firiem

Potenciálna stratégia pre firmy je vytvárať digitálne ponuky, aby ste zaistili, že sa stretnete so svojimi spotrebiteľmi tam, kde sú. Okrem budovania vzťahov s partnermi, zvážte vytvorenie dodávateľského reťazca, veľkosti balíkov, marketingu špeciálne pre elektronický obchod. V prípade ponúk služieb, ako sú telocvične, použite holistickú online stratégiu na vytvorenie funkcií s podporou aplikácií, mobilných alebo webových, ktoré udržia spotrebiteľov v kontakte v celom ekosystéme.

Napríklad môžete predávať vitamíny cez váš e-shop a predávať online pre ženy. V tomto prípade môžete obohatiť ponuku pre mužov a deti a v rámci ekosystému vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude napríklad dávať jedálničky pre vašich nakupujúcich, ktoré budú vyžadovať aj konzumáciu vašich vitamínov. Tým udržíte ekosystém predaja a marketingu.

marketing pre firmy online

 

6. Live E-commerce – fashion odvetvie sa stalo dominantné v live nakupovaní a propagácii produktov cez Instagram shopping.

Nové trendy v marketingu - eshop

Nové trendy v marketingu – eshop

Live obchod, ktorý spája zábavu s okamžitým nákupom ponúka maloobchodníkom, značkám a digitálnym platformám nové možnosti propagácie s obrovským priestorom na vytváranie hodnoty. Pozrime sa na porovnanie live predaja produktov v rámci rôznych segmentov cez live streaming, porovnanie v % a segmentoch.

predaj oblecenia online marketing

Mediálne formáty pre fashion segment – rozdelenie podľa generácií 

Nové trendy v marketingu - mediálne formáty

Nové trendy v marketingu – mediálne formáty

Návody – ako napríklad ukážky líčenia, ktoré organizujú modelky, sú účinné nielen pri tom, ako ukázať publiku, ako aplikovať alebo používať konkrétny produkt, ale aj pri navrhovaní, ako ho skombinovať s inými produktami, čím otvárajú možnosti krížového predaja.

 Rozhovory s veľkým menom alebo influencerom  – z relevantného segmentu pôsobia osobnejšie, autentickejšie a skutočnejšie, než uvádzanie produktov na trh a môžu byť dobré na budovanie povedomia a zvyšovanie návštevnosti.

 Videá „zo zákulisia“ ponúkajúce vnútorný príbeh produktu – spoločnosti pomáhajú budovať imidž značky a lojalitu v cieľovom segmente, napríklad maloobchodný predajca etického módneho tovaru môže predviesť svoj udržateľný dodávateľský reťazec environmentálne a sociálne uvedomelým spotrebiteľom.

Chcete preraziť v oblasti digitálneho marketingu, dozvedieť sa know-how, získať nových zákazníkov a zvýšiť obraty vašej firmy? Napíšte nám a pozrieme sa na váš projekt. 

 

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac
TOP AI nástroje | 2024

TOP AI nástroje | 2024

Marketing  10. mája 2024 Ján Májek

Prinášame prehľad top AI nástrojov pre rok 2024. Od inteligentných chatbotov ako ChatGPT až po in...

Čítaj viac
PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

Marketing  29. apríla 2024 Ján Májek

V rámci Pay-Per-Click reklamy Google Ads identifikujeme rozsiahly zoznam termínov, ktorých poznan...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.