AKO VYTVORIŤ EFEKTÍVNY MARKETINGOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Čo by ste povedali na to, že by ste vedeli aké marketingové aktivity máte zrealizovať začiatkom mesiaca...