SLOVNÍK DIGITÁLNYCH POJMOV I.

Tipy  13. januára 2021 Ján Májek

Slovník digitálnych pojmov. Prevedieme vás svetom rôznych digitálnych pojmov, ktoré by ste mali poznať, či už začínate s online podnikaním na vlastnú päsť, alebo spolupracujete a komunikujete s reklamnou agentúrou.

V dnešnej prvej časti vás oboznámime s digitálnymi pojmami výkonnostného marketingu, pri ktorom sa snažíte aktivizovať svojich návštevníkov a urobiť z nich zákazníkov. Ide vám o to, aby dokončili akciu, teda nakúpili, vyplnili váš online formulár a pod., pričom skúšate rôzne cesty čo najefektívnejšej komunikácie s nimi.

Výkonnostný marketing má rád výsledky a tie dosiahnete aj vďaka tomu, že budete poznať a ovládať nasledujúce pojmy.

AVT

Je skratkou anglického výrazu Average Visit Time a predstavuje čas, ktorý strávi užívateľ na vašej stránke počas jednej návštevy.

RU

real user alebo reálny používateľ, je pojmom, za ktorým sa ukrýva jeden overený používateľ slovenského internetu. RU (za deň, týždeň, mesiac) je základným parametrom pri zisťovaní návštevnosti webových stránok na našom trhu.

Impresie

Impresie sa v online reklame používajú na označenie videní / zobrazení určitého reklamného formátu (banneru, videa,…). Od počtu týchto zobrazení sa potom odvíja aj cena za reklamu.

Konverzia

Pri konverzii hovoríme o dokončenej akcii, ktorá je merateľná. Konverzia nastane vtedy, ak užívateľ klikne na vašu reklamu alebo navštívi vašu stránku a vykoná vami požadovanú akciu, ktorú ste si určili ako relevantnú pre vaše online podnikanie (nákup, vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára, prihlásenie sa na odber noviniek, zhliadnutie videa, registrácia, hovor do vašej firmy a pod.)

Miera konverzie

Miera konverzie alebo konverzný pomer predstavuje percentuálny pomer návštevníkov, ktorí na webe vykonali požadovanú akciu (napr. nákup) k všetkým návštevníkom webovej stránky. Stačí teda, ak počet návštevníkov, ktorí akciu dokončili, vydelíme počtom všetkých návštevníkov a vynásobíme číslom 100.

Dostaneme tak konverzný pomer nášho webu, jeden z dôležitých ukazovateľov jeho efektívnosti, teda schopnosti meniť obyčajných návštevníkov na zákazníkov.

CPM / CPT

Cost Per Mille alebo aj Cost Per Thousand. Ide o cenu za tisíc zobrazení našej reklamy / reklamného formátu. CPM či CPT sa najčastejšie používa pri bannerovej reklame.

Príklad: Cena reklamného formátu je 30 eur. Klient si objedná 10 000 zobrazení (impresií). Cena kampane teda bude 300 eur (30/1 000 x 10 000).

CPC / PPC

Jeden z najznámejších platobných modelov (Pay / Cost Per Click), pri ktorom sa platí za kliknutie na reklamu, teda za počet zrealizovaných preklikov z reklamy na stránku inzerenta.

Bid

Za slovom bid sa ukrýva určitá navrhovaná cena za reklamu, týkajúca sa reklamných systémov, ktoré bežia na báze dražby (PPC systémy). Niekedy sa udáva jej maximálna hodnota (cena), ktorú sme ochotní zaplatiť za kliknutie na reklamu.

Podľa tejto ceny sa potom určujú pozície reklám vo vyhľadávaní aj v obsahovej sieti. Víťazí ten, kto zaplatí viac.

CPA / PPA

Známa skratka slovného spojenia Pay / Cost Per Action, teda platba za akciu / konverziu. Ide o platobný model, v ktorom klient platí za vykonanú akciu, ktorá je vopred dohodnutá, napr. za vyplnenie online formuláru, zrealizovanú registráciu, kúpu produktu online,… Neplatí teda za kliky ani videnia, ale až potom, čo sa skutočne niečo udeje.

Tento model sa využíva v affiliate marketingu, pri ktorom obchodníci (tí, čo predávajú výrobky a služby), ponúkajú svojim affiliate partnerom (vlastníkom mediálneho priestoru- napr. blogerom) finančnú províziu za to, že na ich stránku privedú návštevníka, ktorý danú požadovanú akciu vykoná.

Príklad: Máte blog o bývaní, teda vlastníte mediálny priestor pre reklamu. Osloví vás predajca nábytku so záujmom mať na vašom blogu napr. reklamný banner s ponukou novej masívnej postele z ich výroby. Vy súhlasíte a banner na svoj blog integrujete. Ak sa niekto z banneru na vašom blogu preklikne na e-shop obchodu s nábytkom a posteľ kúpi, určitá provízia z nákupu (na ktorej ste sa s predajcom vopred dohodli) je vaša.

CPV

CPV (Cost Per View) je platobný model, ktorý poskytuje YouTube a platí sa pri ňom za dopozeranie reklamy do konca, minimálne však v dĺžke 30 sekúnd. Takýto spôsob nastavenia reklamy zaistí, že väčšinou platíte až po tom, ako sa k vašej “cieľovke” dostane celé reklamné posolstvo.

Môže tiež predstavovať celkový počet užívateľov, ktorým bol doručený daný reklamný formát alebo boli zasiahnutí určitou reklamnou kampaňou.

V tradičnom mediálnom svete odzrkadľuje počet divákov (TV) / poslucháčov (rádio), ktorí sledovali alebo počúvali daný kanál v čase, kedy bola reklama odvysielaná aspoň raz.

CTR

Skratka od slovného spojenia Click-Through Rate. Ukazuje nám mieru preklikov daného reklamného formátu, teda počet ľudí, ktorí vykonali akciu a klikli na našu reklamu. Vyjadruje sa v percentách a ide o pomer medzi počtom kliknutí na reklamu a počtom jej celkových zobrazení.

VTR (Video Through Rate)

Skratka VTR odzrkadľuje mieru dopozeraní videa. Používa sa pri video kampaniach (hlavne na YouTube) a vyjadruje pomer medzi tými, ktorým sa video reklama zobrazila a tými, ktorí ju dopozerali do konca (do 30 sek.) a nepreskočili ju.

Bounce rate

Nám hovorí o miere okamžitých odchodov / okamžitého opustenia a prejavuje sa v dvoch oblastiach. V e-mail marketingu, kde poukazuje na mieru vrátených e-mailov a na webe, kde trackuje mieru opustení stránky, teda isté % používateľov, ktorí web navštívili a opustili skôr, než si na ňom pozreli aj iné stránky. Inak povedané, z webu odišli hneď potom ako naň vstúpili.

Bounce rate je jeden z najpodstatnejších ukazovateľov efektivity stránok a odoslaných e-mailov, ktorý sa pri webstránkach vypočítava ako podiel celkového počtu užívateľov (návštev), ktorí odišli z webu bez ďalšej interakcie (preklik na inú stránku webu a pod.) s celkovým počtom návštevníkov danej webovej stránky.

ER (Engagement Rate)

Pojem Engagement Rate (miera zapojenia užívateľov) úzko súvisí s pojmom Engaged Users, ktorý predstavuje počet unikátnych užívateľov, ktorí klikli na váš obsah, bez ohľadu nato, či následne vykonali interakciu alebo nie. V praxi ide o všetkých užívateľov, ktorí klikli napr. na vašu novú fotku na sociálnej sieti a potešili sa z nej, no nemuseli nutne vykonať interakciu.

Enagagement Rate vyjadruje percentuálny podiel unikátnych používateľov, ktorým sa príspevok zobrazil a následne ho okomentovali, prezdieľali, lajkli alebo naň len klikli.

SERPS (Search engine result pages)

Úplne jednoducho, za týmto pojmom sa ukrýva stránka výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch. Ak teda do niektorého z vyhľadávačov zadáte napr. výraz “letné šaty,” výsledky, ktoré sa vám na stránke vyhľadávania zobrazia (platené aj neplatené pozície) predstavujú SERPS.

ROI

Známa skratka výkonnostného marketingu. Return On Investment alebo návratnosť investícií vyjadruje pomer zarobených peňazí k tým investovaným. Udáva sa v percentách a počíta sa buď pre jednotlivé obdobie, alebo ako priemer z viacerých období.

Session

Inak aj relácia, pojem, ktorý ukazuje časové obdobie, počas ktorého je užívateľ aktívny na vašom webe či vo vašej aplikácii. Ak však počas 30 a viac minút nevykáže žiadnu aktivitu, každá ďalšia aktivita sa zapíše ako nová relácia (session). Návštevníci, ktorí opustia váš web, no vrátia sa do 30 minút, sa počítajú do pôvodnej relácie.

Jedna session môže obsahovať aj viacero aktivít, presahujúcich “za hranice webu” (napr. návšteva webovej stránky, kliknutie na reklamný formát, prechod na stránku inzerenta, nákup).

Trigger

Možeme považovať ako zautomatizovanú funkciu e-shopu, ktorá podnecuje spustenie preddefinovanej akcie (väčšinou zaslanie obchodného e-mailu). Trigger marketing spočíva v odosielaní správ užívateľom v konkrétnom okamihu, ako odpoveď na ich činnosť. Rôzne činnosti užívateľov spúšťajú rôzne správy, ktorých cieľom je maximálna prispôsobenie sa ich potrebám v tom správnom okamihu, a teda zvýšenie pravdepodobnosti konverzie.

Príklad: Návštevník vášho webu vložil produkt do košíka, no nákup nedokončil a zo stránky odišiel. Pomocou customizovanej správy prostredníctvom funkcie “trigger” ho môžeme v správnom čase motivovať k tomu, aby tak urobil.

V článku sme sa snažili vystihnúť tie najdôležitejšie pojmy výkonnostného marketingu. Ak vás táto téma zaujíma, môžete nás kontaktovať. Dohodneme si stretnutie, na ktorom vám radi pomôžeme rozbehnúť váš biznis a zvýšiť efektivitu vášho online podnikania. Tešíme sa na vás pri ďalšej časti UPVISION slovníku digitálnych pojmov, v ktorej sa pozrieme na svet dizajnu.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac
TOP AI nástroje | 2024

TOP AI nástroje | 2024

Marketing  10. mája 2024 Ján Májek

Prinášame prehľad top AI nástrojov pre rok 2024. Od inteligentných chatbotov ako ChatGPT až po in...

Čítaj viac
PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

Marketing  29. apríla 2024 Ján Májek

V rámci Pay-Per-Click reklamy Google Ads identifikujeme rozsiahly zoznam termínov, ktorých poznan...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.