PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

Marketing  29. apríla 2024 Ján Májek

Processed with VSCO with c6 preset

V rámci Pay-Per-Click reklamy Google Ads identifikujeme rozsiahly zoznam termínov, ktorých poznanie považujeme pre maximálne využitie potenciálu digitálneho marketingu za nevyhnutné. Prostredníctvom slovníka pay-per-click pojmov sme pripravili stručnú charakteristiku kľúčovej terminológie, ktorá ušetrí čas a posilní konkurencieschopnosť na trhu. Prečítajte si 1. časť nášho PPC slovník a získajte lepšiu orientáciu v online priestore. 

Frame 2 3

Ad Rank

Ad Rank (hodnotenie reklamy) predstavuje súbor hodnôt využívaných na určenie toho, či sa reklamy môžu zobrazovať. V prípade, že reklamy môžu byť zobrazované, Ad Rank poskytuje informáciu, kde na stránke sa naše reklamy v porovnaní s reklamami ostatných inzerentov zobrazujú.

Ad Rank je kľúčovou metrikou. Určuje, či bude reklama viditeľná alebo nie a na akej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí. Vysoké hodnotenie pay-per-click reklamy Google Ads zvyčajne vedie k lepšej viditeľnosti, čo spôsobí väčší počet kliknutí a potenciálnych konverzií.

Aukčný systém

Koncept fungovania PPC reklám Google Ads sa zakladá na aukčnom systéme. Pomyselná burza kľúčových slov, v ktorej inzerujúce spoločnosti konkurujú o prominentné umiestenie vo vyhľadávačoch. Zakaždým, keď je reklama oprávnená na zobrazenie pri vyhľadávaní, prechádza aukciou. Pay-per-click reklamný systém Google Ads využíva princíp aukcie na určenie platnosti a relevantnosti reklám. Práve tento aukčný systém určuje, či sa reklama vo vyhľadávaní skutočne zobrazí a v akom poradí.

 

Frame 2 4

Bannerová reklama

Bannerová reklama je formou PPC reklamy na webových stránkach, ktorá využíva obrázky, aby prilákala návštevnosť na stránku inzerenta. Bannerové reklamy sú umiestnené na vysoko frekventovaných miestach, ako sú predná, spodná alebo bočná časť stránok. Zväčša ide o reklamy, ktoré zaberajú istú časť rozloženia webovej stránky alebo aplikácie. Používatelia interagujú s webovou stránkou, pričom bannerové reklamy zostávajú na obrazovke.

Bannerovú reklamu možno prepojiť s konkrétnou cieľovou stránkou na základe marketingového cieľa danej reklamy. Kvalitná bannerová reklama by mala byť jasná, pútavá, obsahovať minimum textu a výzvu k akcii (CTA).

 

Frame 2 5

Cieľová skupina

Cieľová skupina je skupina ľudí, na ktorých sa orientuje predaj daných produktov alebo služieb. Predstavuje zoskupenie ľudí, ktorí majú najväčší prospech z produktov a je definovaná určitými demografickými údajmi a správaním. Tieto persóny poskytujú predstavu o jednotlivcoch predstavujúcich priemernú osobu v konkrétnej cieľovej skupine.

Porozumenie rôznym typom publika je užitočné pri vytváraní persón a stratégií. Cieľové publikum sa môže líšiť v závislosti od vybraných online marketingových kanálov.

CPC

Pozícia umiestnenia PPC reklamy vo vyhľadávacej sieti je výsledkom kombinácie dvoch faktorov, pričom jedným z nich je CPC. Tento termín predstavuje skratku anglického výrazu „cost per click“, teda cenu za každé kliknutie. Inzerent platí túto cenu za každé kliknutie na jeho reklamu. Cena za kliknutie určuje umiestnenie reklamy a horný limit tejto ceny určujú inzerenti tým, že stanovujú najvyššiu cenu za každé kliknutie. Cena za kliknutie sa nastavuje na maximálnu hodnotu, ktorú je zadávateľ reklamy ochotný zaplatiť, a ktorú reklamný systém neprekročí.

CTA

Anglický výraz používaný na opis výrazu na webovej stránke, ktorý vyzýva používateľa, aby vykonal konkrétnu akciu, je známy ako výzva na akciu alebo CTA. Výzva na akciu sa zvyčajne prezentuje ako príkaz alebo fráza zameraná na akciu, ako napríklad „Kúpiť“ alebo „Zistiť viac“. V kontexte digitálneho marketingu môže byť výzva na akciu vo forme textu na tlačidle (označovanom ako tlačidlo CTA) alebo vo forme webového odkazu.

CTR

Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na umiestnenie reklamy je CTR, (z ang. click-through rate) alebo v preklade miera preklikov. CTR vyjadruje percentuálny podiel počtu ľudí, ktorí na reklamný odkaz klikli spomedzi všetkých návštevníkov webovej stránky. Miera preklikov je dôležitým ukazovateľom kvality reklamy, pretože čím viac ľudí na danú reklamu klikne, tým účinnejšou a relevantnejšou bude.

 

pay-per-click-google-ads

 

Frame 2 6

Google Ads (Google Adwords)

Google Ads (v minulosti Google Adwords) je celosvetovo najrozšírenejším pay-per-click reklamným systémom a hlavným zdrojom príjmu spoločnosti Google. Reklamný systém od spoločnosti Google umožňuje tvorbu a spúšťanie reklám s možnosťami nastavenia denných limitov výdavkov a maximálnych cien za preklik. Reklamy sa nezobrazujú len vo vyhľadávacej sieti Google, ale aj v rámci partnerských vyhľadávačov.

Systém Google Ads pozostáva z troch hlavných subjektov, ktorými sú vyhľadávacia sieť, inzerent a reklamná platforma Google Ads. Každý z nich plní dôležitú úlohu v procese zabezpečenia fungovania služby Google Ads. Hlavným zámerom online reklamnej platformy Google Ads je umožniť inzerentom a firmám zarábať peniaze, súčasne sa zviditeľniť pred zákazníkmi a docieliť potenciálny nákup produktov a služieb.

 

Frame 2 7

Kľúčové slovo

Slová alebo slovné spojenia, ktoré popisujú inzerovaný produkt alebo službu nazývame kľúčové slová. Slúžia na určovanie miesta a času zobrazovania reklamy. Výber relevantných kľúčových slov pomôže osloviť len tých používateľov, ktorí sa reálne zaujímajú o produkty týkajúce sa inzercie, teda používateľov, ktorí sa s najväčšou mierou pravdepodobnosti stanú novými zákazníkmi. Kľúčové slová sa na spustenie reklám využívajú v reklamných kampaniach vo vyhľadávacích sieťach. Kvalita a adekvátnosť kľúčových slov dokáže zintenzívniť výkonnosť reklám.

Konverzia

V rámci online marketingu pojem konverzia definuje akciu, ktorú používateľ vykoná na webovej stránke alebo v e-shope. Tento proces zahŕňa rôzne typy akcií, napríklad nákup, registráciu, vyplnenie kontaktných formulárov a iné. Konverziu možno interpretovať ako cieľ, ktorý nastane, keď používateľ dokončí určitú vopred určenú akciu na webe.

KPI

KPI z anglického originálu Key Performance Indicators, v preklade kľúčové ukazovatele výkonnosti, sú v rámci kontextu pay per click reklám Google Ads kvantitatívne merateľné údaje, ktoré signalizujú úspech reklamných kampaní. Google Ads umožňuje ich sledovanie na rôznych úrovniach, od celkovej reklamnej kampane až po jednotlivé reklamné skupiny a kľúčové slová. Pri pay-per-click reklamách, správne zvolené kľúčové ukazovatele výkonnosti umožňujú sledovať celkovú výkonnosť a efektívnosť reklám.

 

Frame 2 8

Landing page (cieľová stránka)

V PPC reklamách Google Ads sa cieľová stránka charakterizuje ako webová stránka vytvorená špeciálne pre reklamnú kampaň. Je miestom, kde je používateľ po kliknutí na reklamu presmerovaný. Na rozdiel od bežných webových stránok, ktoré majú viacero cieľov, landing page je navrhnutá s jediným účelom – vyzvať používateľa k akcii (CTA).

Long tail

Long tail pojem predstavuje dlhé kľúčové slová a konkrétnejšie kľúčové frázy. Zvyčajne obsahuje 3 alebo viac slov a používatelia ho s väčšou pravdepodobnosťou častejšie používajú, keď sú bližšie k uskutočneniu konverzie.

 

Frame 2 9

Miera konverzie

Miera konverzie predstavuje percentuálny pomer zákazníkov, ktorí vykonali požadovanú akciu, t.j. konverziu, k celkovému počtu návštevníkov. Poskytuje informácie o kvalite zákazníkov a efektivite cieľovej stránky.

 

Frame 2 10

Negatívne kľúčové slovo

Negatívne kľúčové slová umožňujú vylučovať kľúčové slová z pay-per-click reklamných kampaní a namiesto toho sa zameriavať na tie kľúčové slová, ktoré sú pre daný segment relevantné. Implementovaním presnejšej stratégie zacielenia sa môže výšiť viditeľnosť reklamy medzi používateľmi, ktorí zdieľajú spoločný záujem o produkt alebo službu, a v končenom dôsledku tak maximalizovať návratnosť investícii.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac
TOP AI nástroje | 2024

TOP AI nástroje | 2024

Marketing  10. mája 2024 Ján Májek

Prinášame prehľad top AI nástrojov pre rok 2024. Od inteligentných chatbotov ako ChatGPT až po in...

Čítaj viac
Tvorba webu. Redizajn webovej stránky pre Fintech startup.

Tvorba webu. Redizajn webovej stránky pre Fintech startup.

Marketing, Programovanie, Case studies  24. marca 2024 Ján Májek

Náš klient pred pár mesiacmi prišiel za nami, že mu nefunguje Google reklama na webe. My sme ju o...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.