Brand a Branding: cesta k vlastnej podnikateľskej identite

Dizajn, Povedomie  22. septembra 2023 Ján Májek

V dnešnom konkurenčnom prostredí zohráva branding kľúčovú úlohu. Jedná sa o vytváranie silnej firemnej identity. Začínate podnikať alebo plánujete redizajn už existujúcej značky? Jednou z dôležitých častí tohto procesu je návrh loga, ktoré vás bude dlhodobo vizuálne reprezentovať. Následné uverejnenie loga na veľa miest však k úspechu nestačí. Efektivita spočíva v dlhodobom budovaní značky. Postavenie značky na trhu musíte „pestovať“, a preto je branding len úvodným, no nevyhnutným krokom.

branding

Čo reprezentuje brand?

Spotrebitelia vnímajú značku ako súčasť produktu. Svoje obľúbené produkty si častokrát pamätajú na základe loga alebo identity brandu. Vytvorenie a následné použitie značky tak zvyšuje vaše povedomie na trhu. Branding vám dopomôže k tomu, aby si vašu značku  zákazníci  rýchlejšie zapamätali.

Čo je branding?

Branding je oveľa viac než len logo, farba či typ písma, ktorým sa prezentuje vaša firma; zahŕňa celkový dojem a skúsenosť, ktorú majú spotrebitelia s vašou spoločnosťou. Je to kombinácia hmatateľných a nehmotných prvkov, ktoré odlišujú váš podnik od konkurencie. 

Branding zahŕňa rôzne komponenty, ako sú logotyp, typografia, farebná paleta, posolstvo, hlas značky a celkovú vizuálnu identitu.

Rebranding a redesign

Rebranding má viaceré fázy. To k akej pristúpite záleží na vás a na aktuálnom vizuále vašej značky. Rebranding môže znamenať zmenu názvu značky. No rovnako môže ísť o kompletnú zmenu, ktorá môže zahŕňať novú identitu značky, logo, slogan, ale aj nové zameranie značky alebo novú filozofiu, s ktorou sa značka na trhu prezentuje. Tieto zmeny často zahŕňajú zmenu pozície na trhu alebo celkovú zmenu cieľového trhu. Môže sa stať, ze nastane zmena v preferenciách spotrebiteľov a značka je nútená pristúpiť k zmene obchodnej stratégie. 

branding

Redesign zahŕňa vytváranie vylepšení alebo zmien na existujúcom dizajne s ponechaním jeho hlavných prvkov. Cieľom je zvýšiť funkčnosť, vizuálnu príťažlivosť alebo používateľský zážitok.

Na rozdiel od rebrandingu je redesign len zmenou významu značky, pričom názov zvyčajne zostáva. Mení sa logo, farebná schéma alebo typografia. Zahŕňa vylepšenie existujúceho dizajnu s ponechaním jeho hlavných prvkov. Cieľom je zvýšiť funkčnosť, vizuálnu príťažlivosť alebo používateľský zážitok.

branding

branding

Hoci obe slová v posledných rokoch silno rezonujú vo svete grafiky a marketingu rozhodne nie je pravda, že sa redizajnujú len veci, ktoré sú zastarané alebo neestetické. V skutočnosti môže redizajn pomôcť aj dobre zvládnutej značke, ak v logu a vizuálnom štýle chýba grafický prvok, ktorý by sa jej hodil, alebo, ak je zámerom zásadne zmeniť štýl a pôsobenie firmy.

5 základných typov loga

Existuje päť základných logotypov. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Viete, ktorý typ je vhodný pre vašu firmu a prečo?

Symbol (logomark/ Icon)

Symbol je grafické alebo vizuálne zobrazenie značky, ktoré neobsahuje žiadny text. Používa rozpoznateľný symbol, tvar alebo ich kombináciu na reprezentáciu značky. Symbol je často abstraktný a nemusí na prvý pohľad prezrádzať, čo presne robíte. Mal by však rezonovať s vašou cieľovou skupinou. Príkladmi sú ikonické symboly, ktoré naznačujú dynamiku a rýchlosť. To je presne cieľová skupina tejto značky (Nike).

Pretože je symbol často abstraktný, je logo vo výsledku originálne a nie generické. Evokuje pocit, nie konkrétnu myšlienku. Preto sa nehodí pre značky, ktoré nie sú presne definované a nevedia, aký pocit chcú symbolom vyvolať. 

branding

Slovná značka (wordmark)

Tzv. Logotyp. Ide o variant, ktorý obsahuje celý názov spoločnosti. Hlavným prvkom je tu použitá typografia, často štylizovaná alebo ručne upravená. Tvar, štýl a farby musia súznieť s filozofiou spoločnosti. Príklady zahŕňajú Coca-Colu, Disney alebo Google. Logotyp Google pôsobí hravo a rôzne farby predstavujú celú škálu produktov a služieb, ktoré ponúka. Ideálna voľba pre nové spoločnosti, ktoré chcú svoje často abstraktné meno dostať na trh alebo pre ľudí, ktorí svoju spoločnosť prezentujú pod svojím menom. Nehodí sa pre firmy s dlhým názvom. 

branding

Monogram (lettermark)

Monogramové logá sa skladajú z písmen – zvyčajne z iniciálov spoločnosti, značky alebo jednotlivca. Tieto logá vytvárajú jedinečný a rozpoznateľný vizuálny znak, ktorý je kombináciou dvoch alebo viacerých písmen. Obľúbené je, ak sa prelínajú alebo prekrývajú. Dokonalým príkladom monogramového loga je LV značka Louis Vuitton. Je to obľúbený druh medzi firmami s dlhými názvami. Z iniciálov však nemusí byť hneď jasné spojenie s reálnym názvom firmy. 

branding

Emblém

Ide o kombináciu symbolu so slovom alebo iniciálu a tvaru, ktorý je pre logo podstatný. Dodáva spoločnosti oficiálny nádych a historický charakter. Typická voľba pre univerzity, štátnu správu, športové a iné inštitúcie. Príkladmi sú Starbucks alebo Harley-Davidson, ktoré obidve zahŕňajú kruhový emblém so textom. Aj nová firma môže vďaka tomuto typu loga podvedome pôsobiť ako firma s dlhou tradíciou. Nehodí sa tam, kde sa bude logo často zmenšovať, pretože emblém bude nečitateľný.

9

Kombinácia slovnej a symbolovej značky (kombinovaná značka)

Ide o najflexibilnejší typ loga. V závislosti od platformy, média alebo zamýšľaného účelu je možné použiť samotný symbol, samotný názov alebo kombináciu oboch. Tento typ loga umožňuje rýchle rozpoznanie značky. Príkladom kombinovanej značky je logotyp McDonald’s, kde sa oblúk ikonicky spája so slovnou značkou.

10

Aký branding sa najviac hodí vašej značke?

Poďme to spolu zistiť! Sme digitálna agentúra a zaoberáme sa brandingom, marketingom, grafikou a IT. Radi pre vás vytvoríme jedinečnú identitu, ktorá sa stane značkou! Záleží nám na vašej spokojnosti a dbáme na to aby vám naša stratégia priniesla optimálne výsledky.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac
TOP AI nástroje | 2024

TOP AI nástroje | 2024

Marketing  10. mája 2024 Ján Májek

Prinášame prehľad top AI nástrojov pre rok 2024. Od inteligentných chatbotov ako ChatGPT až po in...

Čítaj viac
PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

Marketing  29. apríla 2024 Ján Májek

V rámci Pay-Per-Click reklamy Google Ads identifikujeme rozsiahly zoznam termínov, ktorých poznan...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.