SEO OPTIMALIZÁCIA PRE AGRO KORPORÁCIU-CASE STUDY

Case studies, Výkon  2. júla 2021 Ján Májek

SYNGENTA – ZLEPŠENIE POZÍCIE VO VYHĽADÁVANÍ

Seo optimalizácia prináša viac ako 53% firmám relevantné leady pre ich podnikanie. V dnešnej case study vám ukážeme, aké SEO techniky sme použili na zlepšenie pozícií spoločnosti Syngenta v organickom vyhľadávaní vo vyhľadávačoch. Začneme postupne.

ČO JE SEO OPTIMALIZÁCIA ?

Optimalizácia pre vyhľadávače, inak aj SEO, je súbor techník, ktoré slúžia na zlepšenie pozície spoločnosti v neplatenom, teda organickom vyhľadávaní.

Ide o všetky techniky, ktoré firma použije nato, aby sa jej stránka ukazovala vo vyhľadávačoch (vo väčšine prípadov najmä v Google) na čo najvyšších neplatených pozíciách na jej zvolené kľúčové slová. Čiže tu. ↓

Uveďme si príklad. Spoločnosť Syngenta, je medzinárodná korporácia v oblasti agro. Mimo iného, predáva tiež postreky. Ak niekto zadá do vyhľadávania kľúčové slovo/ slovné spojenie napríklad „drôtovce postrek“ či „dynali postrek“, na vrchných pozíciách sa objavia práve stránky spoločnosti Syngenta. Za týmito výsledkami stojí kvalitne urobené SEO.


Celé SEO je ale beh na dlhé trate. Aby malo väčší význam je dobré sa oň po prvotnej aplikácii pravidelne starať, rozvíjať ho a čakať. V tomto prípade rozhodne platí, že trpezlivosť ruže prináša.

PREČO JE DÔLEŽITÉ ROBIŤ SEO OPTIMALIZÁCIU

Organické vyhľadávanie je bez pochyby významným zdrojom návštevnosti webstránky.

Ak má náš web dobré čísla v organickom vyhľadávaní, vieme, že obsah ľudí zaujíma, prípadne našli informácie, za ktorými sa vrátia. Je oveľa výhodnejšie mať verných a pravidelných návštevníkov, ako jednorazových a zaplatených. SEO vám môže výrazne zvýšiť zisk a zlepšiť ROI (Return on Investment), teda návratnosť investícií. Ide o pomer zarobených peňazí k peniazom investovaným, uvádza sa v % a predstavuje čistý zisk z utratenej čiastky.

Samozrejme vždy závisí od toho, v akom segmente sa pohybujete, aká je vaša konkurencia, stav vášho webu či celého online marketingu. SEO je investícia najmä pre trpezlivých, ktrorí chcú dlhodobo znížiť náklady na konverziu a zvýšiť predaj.

ON-PAGE / OFF-PAGE SEO

Seo optimalizácia a jej techniky delíme na on-page a off-page faktory.

Medzi off-page faktory zaraďujeme všetky také, ktoré sa dejú „mimo našu stránku,“ napr. sociálne siete, linkbuilding či blogy.

Pri on-page faktoroch sa bavíme o všetkom, čo môžeme urobiť priamo na našej stránke, aby sme na indexovacích robotov Google zapôsobili. Zahrňujeme sem prácu s kľúčovými slovami, URL adresami, tvorbu titulkov, nadpisov, textov, obrázkov, meta description, no tiež sitemapy a pod.

Seo optimalizácia

Seo optimalizácia

On-page SEO si ďalej v článku podrobnejšie rozoberieme, keďže v projekte Syngenta sme sa venovali práve jednorazovým on-page SEO aktivitám. Poďme však postupne.

O KLIENTOVI

Spoločnosť Syngenta je medzinárodná korporácia, ktorá pôsobí na našom trhu už od roku 2001. Venuje sa vývoju v oblasti šľachtenia rastlín a ich ochrane. Predáva osivá, prípravky na ochranu a patrí k vedúcim spoločnostiam v oblasti agrobiznisu.

ZADANIE

Naším zadaním bolo organické (prirodzené/ neplatené) zvýšenie návštevnosti webových stránok Syngenta z vyhľadávania, s tým súvisiaca podpora predaja a zlepšenie komfortu návštevníkov pri prezeraní stránok. Zadanie sme riešili na slovenskej, rovnako ako na českej webovej stránke tejto spoločnosti.

CIELE

Chceli sme, aby sa zvýšená organická návštevnosť a zlepšená podpora predaja prejavila najmä v predĺžení trvania návštev, v znížení miery odchodov a v náraste počtu konverzií. Okrajovým cieľom bolo tiež odstránenie technických nedostatkov webových stránok Syngenta.

RIEŠENIE

Naše riešenie pozostávalo z 3 krokov. Prvým bola analýza kľúčových slov, z ktorej sme vychádzali pri tvorbe SEO auditu. V audite sme následne rozpísali všetky on-page SEO techniky, ktoré sme analyzovali a hľadali v nich možnosť zlepšenia. Tretím krokom bolo samotné technické zapracovanie našich zlepšení/ odporúčaní do praxe, teda na webové stránky Syngenta.sk aj Syngenta.cz.

REALIZOVANÉ AKTIVITY NAŠEJ DIGITÁLNEJ AGENTÚRY

A) ANALÝZA KĽÚČOVÝCH SLOV

Ako sme už spomenuli, SEO auditu predchádzala analýza kľúčových slov. Z analýzy kľúčových slov sme vybrali pre Syngentu tie najrelevantnejšie, aby sme ich mohli implementovať do konkrétnych SEO techník, podrobne popísaných v SEO audite.

Seo optimalizácia

Seo optimalizácia

B) SEO AUDIT- SYNGENTA

Pre spoločnosť Syngenta.sk aj Syngenta.cz sme vypracovali SEO audit, v ktorom sa nachádzala celá on-page SEO analýza stránky, nájdené nedostatky aj návrhy zlepšení.

SEO Audit pre spoločnosť Syngenta sa skladal z 3 častí: z technickej, obsahovej a metadátovej. Technická časť bola adresovaná prevažne programátorovi webu. Obsahová skôr copywriterovi webu, časť metadatová, obom. Dokument poukazoval na chyby či nedostatky z hľadiska on-page SEO. Taktiež poskytoval návrhy či priame inštrukcie na lepšiu optimalizáciu stránok pre vyhľadávače. V nasledujúcej infografike si môžete pozrieť, aké všetky aspekty stránky sme v SEO audite pre spoločnosť Syngenta riešili.


Z každej uvedenej časti si bližšie popíšeme zopár aktivít, ktoré sme vyhodnotili ako nedostatočné a navrhli aj zapracovali ich zlepšenia.

SEO OPTIMALIZÁCIA – TECHNICKÁ ČASŤ

1. URL ADRESY

Ak chceme, aby naša stránka bola SEO friendly, URL adresy by mali byť vytvorené podľa viacerých zásad. Mali by byť v čo najkratšej forme s logickou štruktúrou, obsahovať kľúčové slovo/ slovné spojenie a také informácie, z ktorých bude užívateľovi jasné, čo ho na stránke čaká.

Pri prezeraní URL adries Syngenty (sk aj cz) sme zistili, že viacerým adresám chýbajú kľúčové slová a ich štruktúra je v mnohých prípadoch nelogická. Odporučili sme teda implementovať do URL adries kľúčové slová/ slovné spojenia, zmeniť usporiadanie slov, logicky ich rozčleniť na kategóriu/podkategóriu a viaceré adresy preložiť z anglického do slovenského/českého jazyka. Navrhli sme tiež zabezpečiť pri každej zmene URL adresy presmerovanie zo starej URL na novú.

2. VNÚTORNÉ PRELINKOVANIE

Vnútorné prelinkovanie sú vlastne odkazy smerujúce z jednej stránky na druhú v rámci rovnakej domény, v našom prípade v rámci domény syngenta.sk a syngenta.cz. Uľahčujú orientáciu na stránke a pomáhajú vytvárať informačnú štruktúru webu, čo je dôležitý faktor pri vyhodnocovaní webu zo SEO hľadiska.

Pri vnútornom prelinkovaní sme si všímali najmä menu stránky, ktorého funkčnosť by nemala byť podmienená zapnutým JavaScript-om u užívateľa, keďže ho idexovacie Google boty zväčša nepodporujú.

Na stránkach Syngenty (sk aj cz) sme zistili, že pri vypnutom JavaScripte nefunguje na webe filtrácia (napr. nie je vidno jednotlivé položky ošetrenia plodín). Vyhľadávacie boty sa preto k týmto položkám zrejme nevedia dostať.

Stránky sme odporučili nastaviť tak, aby fungovali aj pri vypnutom JavaScripte.

3. RÝCHLOSŤ NAČÍTANIA STRÁNKY

Rýchlosť načítania stránky je bez pochýb jedným z najvýznamnejších faktorov, oplyvňujúcich umiestnenie webu v organickom vyhľadávaní. Rýchlosť stránky je dôležitá aj pre návštevníkov, ktorí dĺžku svojej návštevy radi natiahnu, ak sa stránky bez problémov a rýchlo načítavajú.

Pri prezeraní stránok Syngenty sme zistili, že jej napr. rýchlosť mobilnej verzie slovenskej homepage stránky je veľmi pomalá a rýchlosť desktopovej priemerná. Na českom aj slovenskom webe sa produkty a kategórie na mobiloch načítavajú v priemernej rýchlosti, na desktopoch o čosi lepšie. Pre zrýchlenie načítavania stránok sme navrhli možné zlepšenia.

SEO OPTIMALIZÁCIA – OBSAHOVÁ ČASŤ

1. ŠTRUKTÚRA OBSAHOVEJ ČASTI

Pridaná hodnota. To je to, čo Google hľadá a na základe čoho váš web umiestni na vyššiu pozíciu vo vyhľadávaní. Originálne články doplnené o CTA butony vyzývajúce k akcii, autentické obrázky, skrátka unikátny obsah. Presýtený online trh vytvoril prostredie webov s rovnakým alebo veľmi podobným obsahom. Práve tomu sa musíte vyvarovať a od konkurencie sa odlíšiť. Iba tak váš web Google vyhodnotí ako relevantný a kvalitný zdroj.

Unikátny obsah vyvoríte napr. pomocou vlastného blogu na stránke, s chronologicky usporiadanými článkami (od najnovšieho po najstarší) a hodnotnými informáciami, najlepšie z vlastnej praxe.

Na stránkach Syngenta.sk aj Syngenta.cz je priestor pre blog vytvorený správne, v sekcii Aktuality, no frekvencia článkov je nízka. Navrhli sme preto pridávať články na blog aspoň 4x za mesiac a triediť ich do kategórií podľa plodiny alebo typu ochrany. Indexovať stránky a podstránky by malo byť pre Google takto oveľa jednoduchšie.

2. TITULOK

Titulok, inak aj Tag Title, je najdôležitejší z hľadiska SEO, keďže je prvou vecou, ktorú si užívateľ vo vyhľadávaní prečíta.

Na weboch Syngenty sme sledovali viaceré aspekty, ktoré by dobrý titulok mal mať. Napr. či má menej ako 50-60 znakov, či obsahuje na konci názov spoločnosti Syngenta, či je pre každú podstránku vytvorený unikátny titulok aj či obsahuje kľúčové slovo.

Zistili sme, že na oboch weboch Syngety (sk aj cz) titulok pre homepage neobsahuje kľúčové slovo, ktoré sme následne implementovali do nášho odporúčania. Kľúčové slová chýbali tiež v jednotlivých kategóriách produktov (osivá, ochrana rastlín a pod.) Našli sme tiež množstvo rôznych URL adries s identickými titulkami a navrhli ich zmeniť tak, aby mala každá URL adresa svoj, originálny titulok.

3. HEADING TAGY

Heading tagy, inak aj nadpisy na stránke. Môžu mať až 6 úrovní od nadpisu H1, hlavný nadpis stránky, ktorý považujeme za najdôležitejší, až po nadpis H6.

Hlavný nadpis stránky (H1) by sa mal líšiť od titulku a súvisieť s obsahom vašej stránky. Tak Google tému vášho webu ľahšie pochopí a posuiel vás na vyššiu pozíciu. Dôležité je aj použitie nižších úrovní nadpisov (H2-H6), ktoré web sprehľadnia.

V prípade Syngenty, slovenskej aj českej, sme zistili, že mnohým URL adresám chýbal nadpis H1, ktorý sme následne odporučili doplniť v nami navrhnutej forme. Spozorovali sme tiež, že viaceré URL adresy mali rovnaký H1 nadpis. Odporučili sme vytvoriť unikátny H1 nadpis pre každú URL adresu. Ďalej sme tiež zistili, že H1 nadpisom kategórií a podkategórií chýbali kľúčové slová/ slovné spojenia, ktoré sme navrhli doplniť.

4. META DESCRIPTION

Inak aj popis, ktorý sa zobrazuje pod stránkou vo výsledkoch vyhľadávania. Dobre napísaný popis zvyšuje klikateľnosť stránky a mal by mať max. 150-160 znakov. Aby sa vo vyhľadávaní vôbec ukazoval, musí obsahovať kľúčové slová zvolené pre stránku.

Na stránkach Syngenta.sk aj Syngenta.cz viacerým URL adresám meta popisy úplne chýbali, prípadne boli příliš dlhé a presahovali hranicu 150-160 znakov. Na základe zistení a našich odborných znalostí sme chýbajúce meta popisy doplnili a tie dlhé skrátili.

5. ALT POPIS A NÁZVY OBRÁZKOV

Alt popis alebo aj alternatívny text pre obrázky. Aj ten Google prezerá a vyhodnocuje. Alt popisy obrázkov je potrebné tvoriť tak, aby obrázok popisovali a zároveň obsahovali kľúčové slová. Alternatívne texty obrázkov sú Googlom hodnotené rovnako ako všetky iné texty na webe. Preto k nim treba rovnako pristupovať.

Viaceré obrázky na Syngenta weboch (sk aj cz) mali ALT popisy nesprávne vyplnené. Väčšinou išlo o nezmyselné názvy typu img0123456.jpg a pod. Niektoré obrázky na weboch nemali ALT popis vyplnený vôbec.

Pri nesprávne nastavených ALT popisoch sme navrhli nové popisy, ktoré obrázky charakterizovali a obsahovali tiež kľúčové slová. Obrázkom, ktorým popisy chýbali, sme vytvorili nové návrhy, aby mali všetky unikátny a adekvátny názov.

METADÁTA

1. TLAČIDLÁ SOCIÁLNYCH SIETÍ

Odkazy zo sociálnych sietí dokážu výrazne zvýšiť návštevnosť stránky. Priespievajú tak k lepšej pozícii webu vo vyhľadávaní.

V našej SEO analýze stránky Syngenta.sk sme zistili, že stránka je sice prepojená s YouTube, no prepojenie s Facebookom chýba. Pri článkoch na blogu sme postrehli absenciu tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach (FB, Twitter, Pinterest). Naše odporúčania boli jasné. Pridať prepojenie s Facebookom a tlačidlá na zdieľanie.

Stránka Syngenta.cz bola tiež prepojená so sieťou YouTube, no tlačidlo na preklik nebolo viditeľné. Odporučili sme ho upraviť tak, aby zákazníci vedeli, kam kliknúť. Ostatné odporúčania boli totožné so slovenskou verziou stránky (prepojenie na Facebook a tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach).

2. ŠTRUKTUROVANÉ DÁTA

Štrukturované dáta, inak nazývané aj rich snippets, predstavujú niekoľko riadkov textu pod každým výsledkom vyhľadávania. Užívateľom poskytujú prehľad o tom, čo sa na stránke nachádza a prečo je pre ich vyhľadávanie tou najlepšou možnosťou.

Napr. pri produktoch spoločnosti Syngenta by išlo o informácie akými sú napr. ich priemerné hodnotenie, cena či dostupnosť. Pri receptoch by to bol čas prípravy či hodnotenie receptu. Rich snippets pomáhajú užívateľom rozpoznať, či sú pre nich stránky relevantné a ak sú správne nastavené, dokážu výrazne zvýšiť návštevnosť webu.

Stránkam Syngenty (sk aj cz) štrukturované dáta chýbali, preto sme odporučili ich implementáciu a navrhli tiež podobu, v ktorej by mali byť do stránok začlenené.

C) TECHNICKÉ ZAPRACOVANIE

Našimi odporúčaniami to neskončilo. Všetky návrhy, od zmeny URL adries, cez zrýchlenie načítavania stránok, heading tagy, ALT popisy, až po tlačidlá sociálnych sietí sme následne zapracovali na web Syngenta.sk aj Syngenta.cz, čím sme ukončili našu prácu na on-page SEO optimalizácii pre túto spoločnosť.

Pevne veríme, že vám naša case study priniesla nové a zaujímavé info, ktoré budete vedieť zúžitkovať. Ak potrebujete pomôcť so SEO optimalizáciou, môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme. 🙂

Mám záujem o zvýšenie pozícií v Google vyhľadávači

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Majiteľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

Marketing, Social media  12. júla 2024 Ján Májek

TikTok reklamy prichádzajú na Slovensko, otvárajúc značkám veľkú príležitosť osloviť 1,2 milióna ...

Čítaj viac
Brand advertising

Brand advertising

Marketing  1. júla 2024 Ján Májek

Reklama je esenciálnou súčasťou každého úspešného podnikania. Je to nástroj, ktorý pomáha firmám ...

Čítaj viac
CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.