Marketingový mix: čo to je, aké sú jeho výhody a ako ho využiť v praxi.

Marketing  11. novembra 2022 Ján Májek

Marketingový mix je užitočný nástroj pre všetkých podnikateľov a marketérov. Každý podnik potrebuje svoj vlastný marketingový mix, aby oslovil čo najviac zákazníkov, uspokojil ich potreby a zvýšil zisk z predaja. V článku si vysvetlíme definíciu marketingového mixu, aké výhody prinesie vašej firme a ako ho využiť v praxi.

Čo je marketingový mix?

Marketingový mix je súbor 4 činností alebo taktík, ktoré firmy používajú na uvedenie svojho výrobku alebo služby na trh. Typický marketingový mix tvoria tzv. 4P, ktoré v angličtine znamenajú product, price, place a promotion.

 

Marketingový mix

Produkt (Product)

Kategória produkt predstavuje produkt alebo službu, ktorá uspokojuje potreby zákazníka. Pre efektívne uvedenie produktu na trh je dôležité zistiť, čím sa odlišuje od konkurenčných výrobkov a ako produkt vníma spotrebiteľ.

Cena (Price)

Cena by mala byť nastavená v súlade s hodnotou vnímanej spotrebiteľmi a zároveň dostatočne vysoká na pokryte nákladov a zachovanie ziskových marží.  Pri cenotvorbe treba zohľadňovať náklady na výskum, vývoj, výrobu, marketing a distribúciu produktu alebo služby.

Miesto (Place)

Pod miestom rozumieme fyzický obchod, eshop alebo inú elektronickú platformu, kde sa bude výrobok alebo služba predávať. Pri plánovaní by ste mali dôkladne vyhodnotiť správanie potenciálnych zákazníkov a podľa toho sa rozhodnúť, na akom mieste budú s najväčšou pravdepodobnosťou váš tovar nakupovať.

Marketingový mix agentúra

Propagácia (Promotion)

Propagačné aktivity zahŕňajú reklamu, osobný predaj a budovanie vzťahov s verejnosťou. Dôležitý je výber správnych médií, ktorými oslovíte vašu cieľovú skupinu. Propagačná činnosť sa čoraz častejšie uskutočňuje v digitálnom prostredí, no pre niektoré odvetvia môže byť stále výhodná reklama prostredníctvom vysielaných alebo tlačených reklám.

Ako môže marketingový mix pomôcť vašej firme?

Marketingový mix vám môže z dlhodobého hľadiska ušetriť čas a peniaze niekoľkými spôsobmi. Vďaka nemu dokážete navrhnúť správnu marketingovú stratégiu a určiť vhodnosť produktu pre vašu cieľovú skupinu. Pomáha zvýšiť efektivitu využitia propagačných kanálov, ktoré má firma k dispozícii. Zlepšuje plánovanie životného cyklu produktu a maximalizuje spokojnosť zákazníka.

Čo je marketingový mix

Ako použiť marketingový mix v praxi?

Analyzujte výrobok a službu. Vyhľadajte čo najviac informácií a faktov. Začnite odpovedať na otázky, priradené k jednotlivým nástrojom 4P marketingu. Odpovede si zapisujte.

Produkt

 • Čo zákazník od produktu/služby očakáva?
 • Aké potreby produkt/služba uspokojuje?
 • Ako a kde bude zákazník produkt používať?
 • Zahŕňa produkt/služba funkcie, ktoré spotrebiteľ nevyužije?
 • Čím sa produkt líši od výrobkov vašich konkurentov?

Cena

 • Ako vníma hodnotu produktu zákazník?
 • Koľko stojí výroba a distribúcia produktu?
 • Existuje na trhu vysoký dopyt spotrebiteľov vašej služby/produktu?
 • Aké sumy si za rovnaký produkt/službu účtujú vaši konkurenti?
 • Aký typ zliav by ste mali ponúknuť svojim zákazníkom?

Miesto

 • Kde potenciálni kupujúci hľadajú váš produkt/službu?
 • Hľadajú váš produkt v supermarkete, butiku alebo skôr v online priestore?
 • Aká online platforma je najvhodnejšia na distribúciu vášho produktu/služby?
 • Ako získate prístup k vybraným distribučným kanálom?
 • Čo robia vaši konkurenti?

Propagácia

 • Aké bude vaše marketingové posolstvo?
 • Ako a kedy ho publiku sprostredkujete?
 • Oslovíte svoje publikum prostredníctvom e-mail marketingu, sociálnych sietí, televíznej reklamy alebo tlače?
 • Kedy je najlepší čas na propagáciu vášho produktu/služby?
 • Ako riešia propagáciu vaši konkurenti?

Ako vytvoriť marketingový mix

Skontrolujte, či sú vaše odpovede založené na spoľahlivých informáciách a faktoch. Pokračujte v kladení vlastných otázok prispôsobených vášmu odvetviu. Pravidelne marketingový mix prehodnocujte, aby ste svoj produkt alebo službu prispôsobovali meniacemu sa konkurenčnému prostrediu.

 

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac
TOP AI nástroje | 2024

TOP AI nástroje | 2024

Marketing  10. mája 2024 Ján Májek

Prinášame prehľad top AI nástrojov pre rok 2024. Od inteligentných chatbotov ako ChatGPT až po in...

Čítaj viac
PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 1.ČASŤ

Marketing  29. apríla 2024 Ján Májek

V rámci Pay-Per-Click reklamy Google Ads identifikujeme rozsiahly zoznam termínov, ktorých poznan...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.