DOBRÝ MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH? ČO ZNAMENÁ?

Social media  10. januára 2020 Ján Májek

Dobrý marketing na sociálnych sieťach a 8 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpovede.

Marketing sociálnych sietí. Spojenie, ktoré počuť zo všetkých strán. Všetci, ktorí sa venujú marketingu si určite uvedomujú rastúcu popularitu sociálneho sveta aj jeho komerčný potenciál. Existuje už len málo firiem, ktoré dnes nemajú Facebook alebo Instagram profil. Všetci teda vieme, že „social media marketing“ by sme robiť mali. Menej jasné je to, ako. Najmä pre začínajúce firmy a podnikateľov.

Sociálne siete nie sú len Facebook a Instagram, aj keď tie sa v našich končinách využívajú najviac. Zaujímavý je napr. aj YouTube, ktorý má však trochu iné zázemie. Začneme postupne. Dnes si povieme, ako zvládnuť marketing na Facebooku a Instagrame, na čo nezabudnúť a aký to má vlastne celé význam.

V prvom rade si treba uvedomiť, že primárnou funkciou sociálnych sietí nie je predávať. Skôr zabávať, vytvárať vzťahy, dostávať sa do povedomia, stávať sa obľúbeným. Možno sa vám zdá predaj dôležitejší, ako všetky tieto veci dokopy, no ako môže u vás niekto nakúpiť, ak o vás vôbec nevie? Budovanie mena firmy a povedomia je dôležitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

A teraz k veci…

Nebudeme klamať, sociálne siete sa dajú robiť aj intuitívne. Niektorým firmám či fyzickým osobám to funguje. Pri takýchto prípadoch ide zväčša o výnimočný produkt, kvalitnú, originálnu službu, silnú osobnosť či významné poslanie. Ak je však váš produkt z tých bežnejších, neodporúčame pustiť sa do toho bezhlavo a veriť, že to „nejako dopadne.“ V takomto prípadne je naozaj dobré mať plán a vedieť si jasne odpovedať na pár základných otázok.

Nemusíte to robiť samy. Je jasné, že popri vašom podnikaní ste sa zrejme nestihli stať aj odborníkom na social media marketing. Presne preto existujú digitálne agentúry, ktoré vás odbremenia a celú prácu urobia za vás. To, do akej hĺbky sa dostanú, závisí samozrejme od vášho rozpočtu. No netreba sa báť, sociálne siete patria stále k tým lacnejším kanálom.

Čo všetko by mala agentúra zastrešiť, ak sa ju rozhodnete osloviť pre správu vašich sociálnych sietí?
Odpovede na nasledujúcich 8 otázok a všetko s nimi spojené.

1. Dobrý marketing na sociálnych sieťach a v akom štádiu som teraz?

Alebo, aký je váš aktuálny stav. Jednoducho audit vašich sociálnych sietí. Vďaka nemu dokáže agentúra odhaliť vaše silné aj slabé stránky, poskytnúť návrhy na zlepšenia, zanalyzovať konkurenciu. Predtým než začne realizovať pre vás stratégiu, musí poznať, kde sa nachádzate práve teraz. Na akých sieťach ste aktívny, aké príspevky pridávate, ako vyzerá váš profil aj to, ktoré siete či konkrétne aktivity vám prinášajú najlepšie výsledky. Prípadne, aké médiá by ste mohli využiť vo vašom segmente.

Bez auditu by sa pri tvorbe stratégii mohlo strieľať naslepo a je dosť možné, že by sa do niektorých aktivít investovalo zbytočne.

Cena auditu závisí od toho, či sa robí iba audit vášho obsahu a komunikácie alebo celkový, kde sa pridávajú napr. reklamné kampane a pod. Pri celkovom je suma samozrejme vyššia. Závisí tiež od dĺžky obdobia, pre ktoré sa audit vykonáva.

2. Aký som, čo chcem dosiahnuť a aký je môj zákazník?

V tomto bode vám digitálna agentúra pomôže zadefinovať to, kým ste a aké sú vaše hlavné ciele. To, v čom ste iný, čo je len vaše. Čo chcete využívaním vašich sociálnych sietí dosiahnuť aj to, čo chcete komunikovať.

Chcete vzbudiť povedomie o značke? Vytvoriť si so zákazníkmi pevnejší vzťah? Vybudovať si základňu lojálnych zákazníkov? Alebo podporiť predaj? Čo máte vy a iný nemá? Prečo by si mal zákazník vybrať práve vás?

Ciele, KPI, víziu aj posolstvá musíte mať ujasnené, aby ste mali na svojej ceste správny smer.

Okrem seba a svojich cieľov, musíte poznať aj svojho zákazníka. Čím konkrétnejšie, tým lepšie. Pomôcť ho definovať by vám mala práve digitálna agentúra, ktorú oslovíte na základe rôznych techník. Môže vám napr. vytvoriť persónu (hneď niekoľko) pre váš biznis, ktorou bude trebárs rodič-muž, žijúci v Bratislave, od 30 do 50 rokov, stredná pracujúca vrstva, ktorý má záujem o outdoorové športy. Hneď sa vám nad jeho potrebami bude premýšľať ľahšie. Môžete sa tiež pýtať, aké sú záujmy tohoto človeka? Čo by ho mohlo presvedčiť o kúpe a čo by ho naopak mohlo odradiť? Kde vidí vaše silné a slabé stránky?

Najväčšou škodou je, ak máte dobrý produkt, no cielite ho na nesprávne publikum.

3. Aká je moja konkurencia?

Ďalší dôležitý bod. Agentúra pre vás analyzuje konkurenciu, jej silné aj slabé stránky a pokúsi sa nájsť niečo, v čom vy oproti nej môžete vynikať. Analýza konkurencie je dobrou inšpiráciou pre tvorbu vašej stratégie a komunikačného plánu. Na Facebooku a Instagrame sa dnes skoro nič neskryje. Vidíte, na čo ľudia u konkurencie reagujú, čo má úspech, čo potrebuje dotiahnuť. Vidíte tiež základné nastavenia konkurenčných firiem aj ich reklamné kampane.

Tu však pripomíname, že je rozdiel inšpirovať sa a kopírovať. Načo by boli na trhu dve úplne rovnaké firmy. Bez toho „niečoho, v čom ste výnimočný“ ľudí nezaujmete a rýchlo vás prekuknú. Aj to vám však pomôže nájsť agentúra na základe všetkých už spomenutých aktivít.

4. Dobrý marketing na sociálnych sieťach a aká bude moja stratégia?

Inak aj aplikovanie všetkého zisteného do konkrétneho postupu. Podľa záverov, ku ktorým sa agentúra dostane vďaka auditu vašich sociálnych sietí, nastaveniu vašich cieľov, definovaniu vášho zákazníka a analýzy vašej konkurencie, sa vytvorí komplexná marketingová stratégia. V nej sa definuje čo, ako, v akom rozsahu sa bude komunikovať, nastavia sa sociálne siete, cieľové publiká, typy príspevkov a tiež hlavná myšlienka (napr. podpora predaja), ktorú chcete naplniť.

Stratégia obaľuje všetky praktiky a spája ich v jeden funkčný celok.

Pre kontrolu, či sa vám darí alebo nedarí napĺňať váš cieľ je potrebné určiť si metriku alebo metriky, vďaka ktorej sa vyhodnocuje. Takouto metrikou môže byť interakcia, vyplnenie formuláru či konverzia. Na základe výsledkov tohoto merania je možné stratégiu upravovať a prispôsobovať potrebám

V dobrej stratégii by malo byť presne zadefinované aj to, ako sa k cieľu dostanete. Čím vzbudíte u ľudí záujem a ako ich podnietite k akcii.

5. Aká bude moja vizuálna identita na sociálnych sieťach?

Už je jasné, čo idete komunikovať aj prečo. Treba to však zhmotniť. Ešte predtým, než sa to celé obalí do textov a vizuálu, je dôležité vypísať zoznam presných produktov/ služieb/ posolstiev (alebo aj reklamných claimov, ktoré sa budú propagovať, vytvoriť si propagačný plán.

Potom sa prejde k produkcii. Robia sa fotky, točia sa videá, pripravujú sa materiály, z ktorých sa následne tvoria príspevky a reklamné kampane. Nezabudnite ani na zľavy, špeciálne akcie či súťaže, ktoré majú u ľudí veľký úspech a spravidla prinesú najviac návštevníkov na váš web.

Až potom dochádza k tvorbe identity kampaní. Ku kreatíve, textom, grafikám. Príspevky a kampane v tejto časti dostávajú vzhľad. Vizuálna komunikácia na Facebooku a Instagrame by mala byť totožná s vizuálnou identitou celej vašej firmy, čo znamená používať rovnaké prvky, korporátne farby, fonty a pod. S tým všetkým má samozrejme skúsenosti každá dobrá reklamná agentúra.

Dôležité je, aby sa opierala o to, čo je vaše. Vaše fotky, vaše posolstvá, skúsenosti, myšlienky, ľudia, referencie, vaša autentickosť.

6. Ako budem komunikovať?

Koľko príspevkov, akého typu a kedy uverejníte. Nezabúdajte, že na sociálnych sieťach s čisto predajným profilom nemusíte uspieť. Dôležité je zabaviť, vyvolať interakciu či diskusiu, skrátka upútať. To, aký počet príspevkov by sa malo pridať za mesiac, je ťažké určiť. Dostatočne veľa nato, aby ste dokázali udržať pozornosť a aktivitu vašich fanúšikov. Niekomu stačí 1 príspevok za týždeň, iný pridá 5 až 10. Ak vám ide o vybudovanie mena firmy, ktoré nie je príliš známe, radíme začať aspoň na10- 15tich príspevkoch za mesiac pre Instagram a Facebook. Na Instagram môžete pokojne pridať aj dva za deň a na Facebook aspoň jeden.

Viac príspevkov = väčší zásah. Viac príspevkov vám tiež umožní komunikovať rôznorodé posolstvá a komerciu pretkávať so zábavou. Striedať odporúčame aj typy príspevkov: súťaže, videá, ankety, predajné príspevky,…

Pre lepšiu prehľadnosť je dobré vytvoriť si „social media kalendár,“ v ktorom budete mať presne rozpísané kedy a aký príspevok pôjde von. V štatistikách stránky sa dá ľahko sledovať, kedy sú vaši fanúšikovia najaktívnejší a podľa toho príspevky naplánovať. Takýto kalendár zabezpečí, že vaše posty budú v danom mesiaci správne rozmiestnené a uverejnené v dobrom čase.

Okrem obsahového a časového plánu komunikácie spadá pod úlohy agentúry (prevziať to môže aj klient) aj odpovedanie na komentáre a „režírovanie“ – teda celková správa sociálnych sietí. Jej rozsah závisí od sumy, ktorú ste ochotný ako klient pustiť.

7. Ako sa dostanem do povedomia u ďalšieho publika?

Platená reklama. Príspevky je rozhodne dobré podporiť reklamou na Facebooku aj Instagrame. Dôležité je, aby reklamná agentúra nastavila pre kampaň správne publiká a zacielila na ľudí, ktorých vaše posolstvo bude reálne zaujímať. Pri predaných príspevkoch je dôležitá najmä cena za kliknutie či konverziu.

Do povedomia sa môžete dostať aj vďaka spolupráci s influencermi, prácou na PR a pravidelným prispievaním na blog, kde tvoríte originálny obsah, ktorý následne zdieľate na sociálnych sieťach.Do povedomia sa môžete dostať aj vďaka spolupráci s influencermi, prácou na PR a pravidelným prispievaním na blog, kde tvoríte originálny obsah, ktorý následne zdieľate na sociálnych sieťach. A tu sa dostávame aj k zlepšeniu indexácie a hodnotenia v prehliadačoch a k zvýšeniu návštevnosti webových stránok.

8. Dobrý marketing na sociálnych sieťach a ako sa môžem zlepšiť?

Testovanie, meranie, vyhodnocovanie. Nijak inak sa nedokážete zlepšiť, iba tak, že sa budete sledovať, teda bude vašu činnosť sledovať digitálna agentúra, ktorú ste zaplatili. Na tom často stojí marketing. Kľudne sa môže testovať viacero kampaní, druhov obsahu. Jednoducho, treba využiť A/B testing alebo inú formu testovania.

Sledovanie vašich výsledkov, ich pravidelné meranie a vyhodnocovanie, pri ktorom sa zameriavate na plnenie stanovených cieľov a KPI je kľúčové. Na základe vedomosti o dátach dokážete komunikáciu upraviť a zefektívniť, premeniť dáta na relevantné informácie. Zistiť, či sa blížite k dosiahnutiu vášho cieľa, prípadne si cestu k nemu zjednodušiť. A nezabúdajte, že…

…trpezlivosť ruže prináša.

Možno až po 6 dokonca 12 mesiacoch zistíte, aké sú vaše reálne výsledky a čo vám to prináša.

Nad všetkým je autentickosť

Naprieč všetkými vašimi sociálnymi sieťami by sa malo niesť jediné – autentickosť. Vaša „reálnosť“ a uveriteľnosť.

Prečo ľudia chodia na sociálne siete? Len máloktorí kvôli komunikácii so značkami a firmami. Sú tam preto, aby komunikovali so svojimi priateľmi, zdieľali zážitky, pozerali fotky, pridávali príspevky, zabávali sa.

Práve marketing je to, čo tam prirodzene nepatrí, čo zasahuje do ich „súkromia.“ Aj keď sú sociálne siete verejným priestorom, ľudia na nich budujú a rozvíjajú vzťahy. Preto sa stávajú tak osobnými a „súkromnými.“

Preto je dôležité byť autentický. Ak chcete uspieť, musíte sa spriateliť so svojím publikom. Rozviňte vašej firme osobnosť, s ktorou sa fanúšikovia radi na Facebooku a Instagrame stretnú, s ktorou nebudú mať problém urobiť interakciu. Predstavte si priateľa, ktorého by ste chceli mať na sociálnych sieťach, a buďte takýmto priateľom pre vašich fanúšikov. Buďte úprimný, dôveryhodný, ľudský. To vás urobí originálnym a odlíši od konkurencie.

Akonáhle sa z vás ako „obchodníka“ stane „dôveryhodný priateľ,“ máte vyhraté. Budovanie tejto reputácie si však vyžaduje čas, úsilie a znalosti

Prečo je to všetko dôležité?

V súčasnosti je na Facebooku aktívnych mesačne 2,45 miliárd užívateľov. O rastúcom vplyve Instagramu ani nehovoriac. Facebook a Instagram sa ukázali ako silné marketingové kanály napriek tomu, že ich funkcia nie je primárne predajná. Ich obrovskou výhodou je podrobné cielenie celej komunikácie na ľudí podľa pohlavia, veku, záujmov, bydliska a pod. Vďaka tomu sa ako firma dokážete svojím zákazníkom skvele priblížiť. A bez zákazníkov by ste predsa neboli ani vy, ani my. 😉

Pevne veríme, že sme vám objasnili, na čo všetko by sa v spojení so sociálnymi sieťami mala orientovať vaša pozornosť a aké služby očakávať od reklamnej agentúry, ak ju oslovíte s požiadavkou starostlivosti o sociálne siete. Ak potrebujete poradiť ohľadom vášho Facebooku či Instagramu, napíšte nám. 🙂

Potrebujem efektívnu správu sociálnych sietí

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Majiteľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

Marketing, Social media  12. júla 2024 Ján Májek

TikTok reklamy prichádzajú na Slovensko, otvárajúc značkám veľkú príležitosť osloviť 1,2 milióna ...

Čítaj viac
Brand advertising

Brand advertising

Marketing  1. júla 2024 Ján Májek

Reklama je esenciálnou súčasťou každého úspešného podnikania. Je to nástroj, ktorý pomáha firmám ...

Čítaj viac
CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.