HOTEL MALVÁZIA

HOTEL MALVÁZIA

Zadaním klienta bolo spravovanie facebookového profilu hotelu Malvázia. Naším cieľom bolo robiť komunikáciou efektívnejšie a tým osloviť väčšie publikum zákazníkov hotelu Malvázia. Okrem toho publikovať zaujímavý obsah pre cieľové publikum. Realizácia projektu pozostávala z vypracovania zaujímavých príspevkov a kampaní. Následne ich vyhodnocovanie a vydávanie reportov o úspešnosti a zásahoch cieľového publika.

#social media

Kreatívnym prístupom našej agentúry sa projekt neustále vyvíja a pokračuje. Pomocou našej poctivej práce komunikácia hotelu priniesla zaujímave výsledky.

POZRIEŤ CELÝ PROJEKT

 
  

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.