Programovanie

GDPR a cookies pre reality

Nariadenie GDPR stanovuje spôsob zaobchádzania a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb. V prípade realitných kancelárií sa GDPR vzťahuje už na uzatváranie zmluvy. Či už klientskej alebo sprostredkovateľskej. Keďže realitný makléri a kancelárie často poskytujú osobné údaje dotknutých osôb aj svojim obchodným partnerom – developerom, hypotekárnym špecialistom, či iným subjektom ako napríklad úradom, musia byť tieto skutočnosti riadne zaznamenané v GDPR dokumentácii a dotknuté osoby vopred informované prostredníctvom privacy policy. Informovanie o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje aj na webovú stránku a úzko súvisí s nastavením cookies. S naším partnerom, securion, špecialistom na GDPR pre vás legislatívnu aj technickú stránku ochrany osobných údajov zastrešíme.

  • GDPR audit a analýza potrieb
  • Vytvorenie a aktualizácia GDPR dokumentácie
  • Príprava privacy policy a cookies policy na web
  • Technické riešenie cookies

O NÁS

Naprogramovali sme

Všetky projekty

Lead generation kampaň meta ads

  • Insighty a idea kampane
  • Nastavenie Meta Business účtu
  • Exekúcia kreatívneho contentu
  • Spustenie a optimalizácia
  • Reporting kampane
Lead generation kampaň meta ads

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.