FAXCOPY

FAXCOPY

Zadaním klienta bolo spravovanie facebookového profilu spoločnosti Faxcopy. Naším cieľom bolo robiť komunikáciou efektívnejšie a tým osloviť väčšie publikum zákazníkov spoločnosti Faxcopy. Okrem toho publikovať zaujímavý obsah pre cieľové publikum. Realizácia projektu pozostávala z vypracovania zaujímavých príspevkov a kampaní. Následne ich vyhodnocovanie a vydávanie reportov o úspešnosti a zásahoch cieľového publika.

#comunication #social

POZRIEŤ CELÝ PROJEKT

 
  

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.