SLOVNÍK DIGITÁLNYCH POJMOV III. | SVET IT

Marketing, Tipy  12. augusta 2020 Ján Májek

Vítame vás pri tretej časti ,, Slovník digitálnych pojmov “ UPVISION. Ak je toto prvý článok, ktorý ste od nás z tejto série otvorili, povzbudzujeme vás k prečítaniu prvej a druhej časti, aby vám neušiel kontext. Venovali sme sa v nich digitálnym pojmom zo sveta výkonnostného marketingu a dizajnu.

V dnešnom článku sa pozrieme na dôležité výrazy z IT segmentu, ktoré vám pomôžu pri komunikácii s programátorom vášho nového webu či aplikácie. Veríme, že vám znalosť týchto pojmov uľahčí celý proces riešenia stránky podľa vašich predstáv.

API

API, skratka od Application Programming Interface, predstavuje rozhranie pre programovanie aplikácií. Ucelený súbor funkcií, procedúr, knižníc, protokolov, ktorý je využívaný programátormi pri tvorbe aplikácií. Jednotlivé API slúžia na rozšírenie funkcionality webu a automatizáciu určitých procesov.

Zmyslom API je zaistenie komunikácie a výmeny informácií medzi dvoma aplikáciami navzájom, čo umožňuje programátorovi využívať už naprogramované riešenia (určité vrstvy kódu) a integrovať ich do vlastného webu či softwaru.

Praktickými príkladmi sú napr.:

  • Zobrazovanie polohy vašej firmy prostredníctvom Google Máp priamo na vašej stránke
  • Prihlásenie sa do aplikácie pomocou externého účtu (Facebook, LinkedIn,…)
  • Možnosť pridania komentára na Facebook a pod.

Sú rôzne možnosti, ako nastaviť API. Môžete si zvoliť obojstrannú alebo len jednosmernú komunikáciu. V podstate sa jedná o súbor všetkých možných “dialógov”, ktoré dokážu medzi sebou 2 aplikácie viesť. Ak budeme s danou aplikáciou komunikovať inak ako podľa týchto prednastavených dialógov, budeme aplikáciou odmietnutí.

HTML

HTML je hypertextový značkovací jazyk (hypertext markup language), ktorý slúži na tvorbu webových stránok a dokumentov. Jedná sa o kombináciu značiek a normálneho textu. Už z názvu je jasné, že ide o jazyk, ktorý bude obsahovať odkazy na iné weby / stránky a používať preddefinované značky (tagy). Práve vďaka nim je možné obsah webu štruktúrovať a formátovať.

Nejedná sa však o programovací jazyk (ako sú Javascript, PHP,…), pretože HTML nedokáže vytvárať podmienky typu ak nastane x, urob y.

CMS

Pod skratkou CMS (Content Management System) rozumieme redakčný systém e-shopu, ktorý sa používa najmä na správu jeho obsahu (produkty, nákupný proces, publikovanie textov/ článkov/ obrázkov, editácia,…).

Systému CMS sme sa viac venovali v samostatnom článku: Plánujete e-shop?
Pozrite si, čo všetko agentúra musí zohľadniť pri programovaní online obchodu.

DMP

DMP, inak aj Data Management Platform, je miesto, na ktorom sa rôzne dáta zhromažďujú, analyzujú a triedia za účelom ich ďalšieho použitia v kampaniach. Ide o platformu, ktorá zbiera dáta o návštevníkoch internetu (publikách) z rôznych zdrojov a pomocou algoritmov vytvára používateľské profily, ktoré združujú ľudí podobných vlastností. Tie potom nakupujú inzerenti, ktorí chcú danú cieľovú skupinu svojou kampaňou osloviť.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) systém, predstavuje platformu, ktorá pokrýva celú administráciu týkajúcu sa vašich zákazníkov (produkty, predaje, objednávky, fakturácie…). Takýmto systémom je napr. ABRA.

Vďaka tomuto systému získate “všetko pod jednou strechou”, teda ucelený pohľad na všetko, čo sa v rôznych spomenutých odvetviach odohráva a spoločnú podnikovú databázu, združujúcu a uchovávajúcu vaše podnikové dáta.

Tomu, kedy je výhodné riešiť administráciu zákazníkov cez ERP a ako, sme sa venovali v samostatnom článku.

Iframe

Iframe (“rámček”) je HTML a XHTML tag, ktorý umožní pri programovaní webstránky vymedziť plochu pre vloženie určitej časti inej webovej stránky. Častým príkladom je integrácia YouTube videa či Google Máp na web.

Responzivita

Programátori by mali naprogramovať váš web tak, aby bol responzívny. Čo to znamená? Že bude celou svojou štruktúrou a obsahom prispôsobený všetkým zariadeniam, na ktorých sa zobrazuje.

Či si teda užívateľ otvorí váš web na telefóne, tablete alebo počítači, vždy sa mu zobrazí správne. Bez prekrytých headlinov, so správnym rozložením prvkov a pod. Užívateľ tak dostane 100% kvalitný obsah, zrozumiteľný a ľahko čitateľný na akomkoľvek zariadení, za ktorým sa rád opätovne vráti.

Opt-in

Opt-in predstavuje označenie procesu, pri ktorom sa užívateľ prihlasuje k odberu nejakej služby alebo si nejakú službu vedome aktivuje, zapína. Spoločnosť tak jediným správnym spôsobom získa povolenie na používanie osobných údajov jednotlivcov za účelom predaja produktov a služieb.

Opt-out

Opt-out je stav, kedy spoločnosť vyhlási, že plánuje ponúkať svoje služby či produkty užívateľom, s výnimkou tých, ktorí požiadali alebo požiadajú o vyradenie zo zoznamu. Pri opt-out metóde v podstate zákazníka do niečoho “upíšete, zapnete nejakú funkcionalitu, ktorú si však môže vypnúť.

Open Source

Je v podstate akákoľvek informácia dostupná širokej verejnosti za splnenej podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia ostane zachovaná.

S týmto pojmom úzko súvisí pojem Open-source softvér, voľne šíriteľný softvér, ktorého zdrojový kód je prístupný pod licenciou, umožňujúcou študovanie, vkladanie zmien a vylepšení do kódu a jeho ďalšiu redistribúciu v pôvodnej alebo zmenenej forme. Jeho zmyslom je, že sa na tejto zmene či len štúdiu bez zmeny môže podieľať ktokoľvek z celého sveta, pridať svoj nápad a posunúť ho ďalej.

Veríme, že sa vám podarí webovú stránku dotiahnuť do úspešného konca a ak by ste s tým potrebovali pomôcť, tím našich IT špecialistov sa ochotne pustí do realizácie vášho projetku. Veľká časť našej činnosti sa zameriava práve na profesionálne IT služby a programovanie, máme za sebou množstvo zaujímavých projektov a radi sa staneme aj vaším IT partnerom.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac
PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 2.ČASŤ

PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 2.ČASŤ

Marketing  5. júna 2024 Ján Májek

V oblasti výkonnostného marketingu je dôležité rozumieť niektorým kľúčovým pojmom spojeným s Pay-...

Čítaj viac
Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.