4. októbra 2019 / Frederik Ravas

DIGITAL INSPIRATION


Kampane pre prijímacie pohovory

Spolupráca s Fakultou sociálnych vied v Trnave

Pre tvorbu reklamných kampaní nás oslovila Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na fakulte si uvedomovali, že online marketing má svoju silu a skúsili si s nami ich prvé reklamné kampane na sociálnych sieťach. Propagovali sme prijímacie konanie a prijímacie pohovory, vrátane možností štúdia na fakulte.

V súvislosti s vytvorením reklamných kampaní sme riešili aj tvorbu obsahu. Ako najvhodnejší obsah, vzhľadom na cieľovú skupinu a dostupné prostriedky a ciele sme zvolili video obsah.

Našimi cieľmi bola teda

 • tvorba videí do reklamných kampaní, v rôznych stopážach a rozmeroch tak aby sedeli na konkrétne umiestnenia,
 • oslovenie potenciálnych uchádzačov prostredníctvom platených reklám, naprieč Facebookom a Instagramom s čo najväčším zásahom a čo najvyššou frekvenciou s ohľadom na dostupný mediálny rozpočet.

Keďže fakulta má rozhodne čo svojim klientom ponúknuť, zavítali sme na natáčací deň v čase, keď sa na škole uskutočňovalo viacero podujatí.

Výsledkom natáčacieho dňa bolo dostatok natočeného materiálu pre videá. Videá sme využilii v platených reklamách na Facebooku a Instagrame. Zároveň, FSV môže tieto videá, vrátane prezentačného videa, využiť aj v budúcnosti.

Analýza cieľovej webovej stránky

Fakulta má pre uchádzačov, ktorým boli reklamné kampane “venované”, vytvorenú samostatnú stránku - chcemnafsv.sk. V prvom rade bolo potrebné stránku analyzovať a vyriešiť implementáciu meracích nástrojov. Na stránku boli za účelom merania výsledkov implementované meracie skripty Google Analytics a Facebook Pixel.

Riešili sme aj UX dizajn, texty webovej stránky, štruktúru, avšak pre krátkosť času sa nám s klientom nepodarilo zapracovať navrhované zmeny.

Ďalším “problémom” bolo meranie konverzií, keďže pre podanie prihlášky boli užívatelia redirektovaný na ďalšiu stránku, čo sme nevedeli ovplyvniť ani my, ani klient.

Na základe týchto skutočností, obmedzení a rozpočtu sa náš cieľ vydefinoval na cieľovú skupinu, ktorá tvorila celkom 280 000 potenciálnych užívateľov.

Ako prebiehali reklamné kampane

Pre kampane sme vyhotovili videoformáty pre Facebook, ako aj Instagram.

Konkrétne boli vytvorené videá pre Facebook a Instagram Feeds a Stories, ako aj Instream, zamerané na pozretie videí, aby sme odkomunikovali školu a jej ponuku, a na návštevnosť webovej stránky. K získaniu návštevnosti bol vyhotovený aj klasický linkpost.

Zároveň, boli vyhotovené aj “testimonials” videá pre retargeting, ktoré boli taktiež určené pre Feeds aj Stories. Tieto videá boli servované skupine užívateľov, ktorí už navštívili stránku, alebo videli aspoň 50% pôvodných, viac imidžových videí. Videá mali za úlohu presvedčiť užívateľov, ktorí prejavovali záujem vyplniť prihlášku.

Reklamy boli spustené počas dvoch období:

 • v prvej fáze bola spustená 6 týždňov pred ukončením prijímacieho konania. Táto fáza cielila prvé tri týždne na najbližšie kraje a v druhej polovici už na celé Slovensko. Prvá fáza bola prerušená po 2 týždňoch, keďže sme si po dohode s klientom chceli ponechať zvyšnú časť rozpočtu do obdobia pred prijímačkami.
 • druhá fáza bola spustená 2 týždne pred ukončením prijímacieho konania, aby sme zasiahli stále “nerozhodnutých” potenciálnych študentov.

Výsledky kampaní v číslach

Poďme k štatistikám:

 • reklama bola zobrazená 497 627 krát
 • zasiahli sme 121 597 ľudí v definovanej cieľovej skupine priemernou frekvenciou 4,09 zobrazení reklamy na užívateľa
 • zaznamenali sme 102 808 zhliadnutí videí
 • návštevníkov na webe 961
 • v remarketingových zoznamoch sme mali viac ako 10 000 užívateľov
 • týchto najviac zapojených užívateľov sme sa snažili presvedčiť podať prihlášku viac ako 5,15 krát, zobrazením “testimonial videí”

Kampaň v cieľovej skupine sme zasiahli 4,09 krát na osobu, čo je vzhľadom na stanovený rozpočet a zásah cieľovej skupiny veľmi slušná intenzita. Najviac zapojený segment užívateľov dokonca frekvenciou viac ako 5,15

Toto konštatovanie platí aj pre ďalšie výsledky reklamných kampaní. To najdôležitejšie na záver...

Vyhodnotenie spolupráce

Čo je pre nás dôležité - ako píšu na stránke chcemnafsv.sk…

web

… je spokojnosť klienta.

A môžeme konštatovať, že náš klient:

 • je spokojný a počet doručených prihlášok v druhom kole, v ktorom boli spustené reklamné kampane, prevýšil očakávania,
 • bude pokračovať v online marketingu aj prostredníctvom platených reklám koncepčne a cielene, nielen v čase prijímacích pohovorov.

Vybrané videá nájdete na YouTube účte upvision.

Chcem osloviť nových zákazníkov

Ďalšie inšpirácie