9. mája 2019 / Ján Májek

DIGITAL INSPIRATION

Case study: Ako sme vytvorili stratégiu značky a vizuálnu identitu pre výrobcu destilátov

Kadlec Destillery nie je obyčajný výrobca destilátov, ale unikátna ukážka spojenia dlhoročného úsilia a poctivej práce.

Práve tieto vlastnosti a hodnoty definuje dlhoročná práca majiteľa, pána Kadleca a jeho rodinu. Nielen to, ale aj ohľad na prírodu, jej zdroje a predchádzanie plytvaniu je súčasťou podnikania rodiny Kadlecových.

Nová značková stratégia a vizuálna identita boli vytvorené našou digitálnou agentúrou, ktorá savenuje modernému marketingu a digitalizácii biznis modelov pre firmy v rôznych segmentoch. V rámci našich služieb tvoríme aj brandové identity spoločností a produktov, ktoré implementujeme na trh.

1. Zadanie

Rodina Kadlecových nám dala zadanie vytvoriť vizuálnu identitu značky pre novú výrobu pravých destilátov, v spojení s návrhom identity pre novú radu pravých destilátov, určených preretailových (koncových) zákazníkov. V zadaní sme si definovali, že výroba bude fungovať a tvoriť exkluzívne destiláty tej najvyššej kvality. Kvalita destilátu je zaručená samotnýmovocím, ktoré sa pestuje lokálne vo vlastných ovocných sadoch na Záhorí, kde sa venujú šľachteniu a pestovaniu starých odrôd ovocných stromov. Plody zbierajú Kadlecovci ručne, pričom ich dôkladne triedia, aby dosiahli prvotriedny výsledok. Pre konečnú kvalitu destilátu je dôležitá aj voda, ktorá sa pri výrobe používa. Zadanie určovalo jasný smer ,,vytvoriť brand ktorý bude moderný, ale zároveň vystihne tradičnú a lokálnu poctivosť produktu.“ Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako prebiehala tvorba brandu a aké aktivity sme v tomto smere realizovali.

2. Textový výber názvu výroby alkoholu

Ako prvý krok naša agentúra spravila historický prieskum lokality a výroby pálenia alkoholu. Tu bolo dôležité oprieť sa o nosnú myšlienku a spojiť lokálnu a poctivú prácu s moderným brandom. Vyberali sme teda z niekoľkých potenciálnych historických názvov. Čerpali sme z knižných prameňov, ktoré nám prezradili históriu pálenia destilátov. Okrem toho, sme sa pozreli na činnosť rodiny Kadlecovej, ktorá už na trhu pôsobí so svojou lokálnou značkou vlastného pivovaru, známej na Slovensku aj v zahraničí ako pivovar WYWAR. Z oboch prieskumov sme získali prehľad o výrobe alkoholu a tiež histórii činností majiteľa výroby, pána Kadleca, ktorý sa venuje výrobe lokálnych a kvalitných produktov takmer celý život.

Z prieskumu histórie, lokality a rodiny Kadlecových sme vybrali nasledovné varianty možných názvov pre novú výrobu pravých destilátov (varianty v spojení destillery, distillery) a následne sme spustili prieskum trhu cez online dotazník medzi užívateľmi, ktorých sme si zadefinovali ako cieľovú skupinu.

Varianty možných názvov:

 • Kadlec Destillery (priezvisko majiteľa)
 • 1392 distillery (rok 1. písomnej zmienky o obci Kopčany)
 • Kopchan distillery (označenie dvoru do panstva Holíča)
 • Kopčan (vychádza z názvu kopchan - starodávna villa)
 • Hrúdov distillery (historické pomenovanie, kde je umiestnená výroba)
 • Štolba distillery (označenie Rakúsko – Uhorského správcu dvora)
 • Hrudec distillery (spojenie HRÚdova so zakončením mena KadlEC)
 • Kopčanec (vychádza z názvu KOPČAN, doplnený o koncovku "EC")
 • DERNA distillery (miesto narodenia majiteľa)
 • BAJA distillery (škola, ktorú navštevoval majiteľ)

Výsledky prieskumu a výber názvu

Na základe výsledkov prieskumu sme spolu s majiteľmi vybrali názov novej výroby “KADLEC DESTILLERY“, ktorý získal u respondentov najväčšie skóre a tiež sa s ním stotožnil majiteľ firmy,ktorý sa celý život venuje poctivým a lokálnym produktom v segmente gastronómie a agro-priemyslu. Voľbou takéhoto názvu sme splnili cieľ, aby názov vystihoval lokálnosť a poctivosť výroby.

3. Stratégia značky a vizuálna identita

Našim prvým krokom v rámci tvorby vizuálnej identity tejto novej značky, bolo definovanie farebnosti, fontov a návrh takého vizuálu, ktorý sa má spojitosť s lokalitou, kde majitelia podnikajú už dlhé roky.

4. Výber farieb

KADLEC DESTILLERY má poctivé a lokálne produkty, je prémiovou značkou, ktorá je zameraná na bonitnejších zákazníkov, preto sme chceli skĺbiť farebnosť a štýl vizuálu podľa psychológie farieb, ktorá spojí 2 atribúty:

 1. Vysoká kvalita
 2. Prémiová cena

Naše riešenie teda smerovalo vo výbere farieb do tmavších odtieňov (prémiový podtón), ktoré oživuje svetlá hnedá,smerovaná jemne do žltej matnej (kvalita / lokálnosť)

 • Hnedá farba - evokuje prírodu, funkčnosť, hĺbku, zem, serióznosť (lokálnosť, prémiovosť)
 • Biela farba - evokuje čistotu, pravdivosť, nevinnosť
 • Žlto- matná - evokuje pozitívnosť, optimizmus, hravosť

5. Zvolený font

Type Brother 1816

Type Brother 1816 je font, ktorý má humanistický podtón, ktorý umožňuje ľahkú čitateľnosť v malých rozmeroch. Je to ideálny font, ktorý v sebe nesie výraznú osobnosť. Fontom sme dosiahli výraznú čitateľnosť značky, ktorá je pri produktoch s destilátmi veľmi dôležitá.

5. Vizuál a použitie formátov v praxi

Naša agentúra pri výbere vizuálu vychádzala zo zadania. Do vizuálu sme zvolili Kaplnku Sv. Margity, ktorá je už dlhé roky reprezentantom lokality – obce Kopčany, kde sa pálenica nachádza. Tú sme nakreslili ručne, aby sme vystihli historické previazanie lokality a zabezpečili lokálny „nádych“. K názvu sme pridali priame línie podstavca na ktorom je umiestnená, ktorý sme definovali ako pevnú časť. „Podstavec“ je zároveň moderný a zákazník si teda vie spojiť obe kritéria: 1. lokálnosť 2. modernosť.

Návrh etikety pre novú radu produktov pre retailový trh

Ukážka použitia tlačovín

Chem vytvoriť identitu mojej firmy a produktov

Ďalšie inšpirácie