SOCIÁLNE SIETE: PREČO ICH ZVERIŤ DO RÚK AGENTÚRY?

Marketing, Social media  24. novembra 2021 Ján Májek

Ste názoru, že marketing na sociálnych sieťach nie je pre vašu značku potrebný alebo, že fotku na Facebook či Instagram si viete pridať aj sami? Radi by sme vás vyviedli z omylu. Sociálne siete nie sú len o pridaní fotky na nástenku. Môžete ich využiť na zvýšenie povedomia o vašej značke, budovanie vzťahov so zákazníkmi či na zvýšenie predaja. Aké benefity získate, keď zveríte svoje sociálne siete do rúk digitálnej agentúry?

SOCIÁLNE SIETE: PREČO ICH ZVERIŤ DO RÚK AGENTÚRY?

Sociálne siete ponúkajú biznis rozhranie, ktoré pomocou nástrojov umožňuje cieliť marketingové aktivity. Ako agentúra využívame tieto nástroje na správu sociálnych sietí, publikovanie príspevkov, tvorbu reklamných kampaní či analýzu výkonnosti obsahu. Marketing na sociálnych sieťach si vyžaduje premyslenú stratégiu, copywriterské zručnosti a grafické cítenie.

SOCIÁLNE SIETE –STRATÉGIA 

Pýtate sa, prečo je potrebné mať vytvorenú stratégiu aj na sociálnych sieťach? Efektívna stratégia pre komunikáciu a manažment sociálnych sietí je kľúčom k úspechu. Úspešný profil, ktorý reprezentuje vašu značku a jej hodnoty, nevybudujeme bez premyslených a jasne stanovených krokov. Stratégia sa odvíja od vášho cieľového publika a aktuálneho marketingového cieľa. Každá značka má svoje špecifické cieľové publikum, iné ciele a predáva iné produkty alebo služby. Na sociálnych sieťach bez efektívnej stratégie neuspejte, ako ani kopírovaním stratégií konkurenčných značiek. U nás v agentúre vám na základe našich dlhoročných skúseností vytvoríme efektívnu stratégiu šitú na mieru pre vašu značku.

efektívna stratégia sociálnych sietí

SOCIÁLNE SIETE – KOMUNIKAČNÝ CIEĽ

Prvým krokom je definovanie komunikačného cieľa vašej značky, ktorý chceme dosiahnuť prostredníctom komunikácie na sociálnych sieťach. Ako agentúra stanovíme vašej značke správny komunikačný cieľ, na základe ktorého následne vytvoríme efektívnu komunikačnú stratégiu.

Medzi základné ciele marketingu na sociálnych sieťach patrí zvýšenie povedomia a rozšírenie dosahu, budovanie vzťahov a online komunity, generovanie potenciálnych zákazníkov a dokončenie priameho predaja. Podľa aktuálneho cieľa sa teda odvíja stratégia sociálnych sietí, ktorá má 3 fázy: povedomie, zvažovanie a konverzia.

  1. POVEDOMIE (AWARENESS) – je to prvá fáza, kde oslovujeme široké publikum, ktoré vašu značku, produkt alebo službu ešte nepozná. Snažíme sa budovať povedomie o vašej značke a zvýšiť dosah. Reklamy na sociálnych sieťach sú skvelým spôsobom, ako môžeme vašu značku dostať k cieľovému publiku rýchlejšie.
  2. ZVAŽOVANIE (CONSIDERATION) – v druhej fáze vytvárame obsah, ktorým komunikujeme benefity vašej značky alebo produktov (služieb), dôvody prečo by ľudia mali nakúpiť práve u vás a pripomíname vašu značku vašej cieľovej skupine. Smerujeme kroky tak, aby ľudia začali premýšľať o kúpe produktov alebo využití služby vašej značky. Dôležitá je aj tvorba virálnych príspevkov, ktoré môžu strhnúť na vašu značku veľkú pozornosť.
  3. KONVERZIA (ACTION) – v poslednej fáze sa snažíme dosiahnuť, aby ľudia, ktorí prejavili záujem o vašu značku, spravili aj nákup vášho produktu (služby). V tejto fáze využívame cielenie na vybrané cieľové publikum alebo re-targeting. Jedným z najefektívnejších spôsobov je oslovovanie tých používateľov, ktorí už vašu webovú stránku navštívili.
sociálne siete

Sociálne siete – správa

CIEĽOVÉ PUBLIKUM

Kto sú vaši zákazníci? Čo majú radi? Je dôležité vedieť kto je vaše cieľové publikum – zákazníci, ktorým chcete predávať vaše produkty. Pretože zákazníkom budeme prispôsobovať obsah komunikovaný na sociálnych sieťach. V agentúre na definovanie cieľového publika využívame persony – profily osôb, ktoré predstavujú ideálneho používateľa produktu (služby) vašej značky. Persony sú základným stavebným kameňom komunikácie, ktorého cieľom je porozumieť problémom a správaniu sa zákazníkov, aby ste im vedeli ponúknuť to, čo chcú. Zahŕňajú veľa informácií, od demografických údajov, cez každodenné zvyky, motiváciu k nákupu a hodnoty zákazníkov, až po strachy zákazníkov a trávenie ich voľného času. Počet vytvorených person vychádza z počtu problémov, ktoré cieľová skupina rieši, no najčastejšie vytvárame 1 až 3 persony.

Sociálne siete - správa

Sociálne siete – správa

STVÁRNENIE KOMUNIKÁCIE

K dosiahnutiu vášho definovaného marketingového cieľa pomáha zapamätateľný odkaz na základe insightu, kreatívna idea, kvalitná exekúcia a správne zvolené komunikačné kanály spolu s formátmi.

1. INSIGHT

Na to, aby sme mohli premeniť informácie, ktoré máme o vašej cieľovej skupine na efektívnu reklamnú kampaň, definujeme si insight a ideu. Insight nie je založený na faktoch a nie je to ani nič zrejmé, o čom by zákazník vedel popredu. Zákazníci majú z reklamnej kampane pocit, že im značka porozumela, cítia sa výnimočne alebo sa so značkou stotožňujú.

2. IDEA

Na základe insightu definujeme dobrú a kreatívnu ideu. Teda takú, ktorá prináša nový pohľad na vec a nový spôsob uvažovania. Čím je idea kreatívnejšia, tým je vyššia šanca, že zaujmeme vašu cieľovú skupinu a reklamu spolu s vašou značkou si zapamätajú.

3. MOODBOARD

Je to plocha s obrázkami a nápismi, ktoré ukazujú, aké emócie a atmosféru má u zákazníkov vyvolať vaša značka, produkt, služba, web alebo e-shop. Na základe vami odsúhlaseného moodboardu následne vytvoríme vizuálnu komunikáciu a definujeme jednotlivé grafické prvky. Moodboard slúži ako pomôcka pre vizuálnu predstavivosť a proces spracovania vizuálov sa vďaka nemu výrazne skracuje.

moodboard

4. VÝBER KANÁLOV A FORMÁTOV

Ďalším krokom je výber komunikačných kanálov a formátov. Ako vyberáme tú správnu sociálnu sieť, na ktorej bude vaša značka komunikovať? Podľa vašej cieľovej skupiny a toho, kde sa najčastejšie nachádza, ako aj podľa konkurencie. Medzi základné komunikačné kanály zo sociálnych sietí, ktoré v agentúre využívame patrí Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn. Sú to sociálne siete, kde nájdete takmer všetkých.

Facebook je v súčasnosti najvyužívanejšia sociálna sieť na Slovensku i vo svete. Taktiež je to najefektívnejší komunikačný kanál, kde môžeme vašu značku cieliť na vašich používateľov podľa demografických ukazovateľov, ako aj ich záujmov a nákupného správania. Vedeli ste, že prostredníctvom Facebooku vieme spravovať aj váš Instagram účet a nastaviť reklamy na Instagrame? Instagram či TikTok sú zase siete, kde sa vyskytuje mladšie publikum. Obidve sociálne siete majú svoje odlišnosti v obsahu, ktorý cez tieto sociálne siete budeme komunikovať. LinkedIn je sieť vhodná pre B2B trh, nakoľko sa v nej nachádzajú podnikatelia a publikum zamerané na business. Najsledovanejším poskytovateľom video-obsahu je YouTube, ktorý dokonca predbehol televízie. Ľudia sem prichádzajú aktívne sledovať video obsah, a teda je to ideálna sieť, kde môžeme spustiť video reklamy.

Na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí využívame rôzne formáty ako video, živé vysielanie, reels, GIF, single fotografie, carousely, albumy, ankety či stories. Všetky využívané formáty však nadväzujú i na zvolenú sociálnu sieť. Prostredníctvom video formátu vieme lepšie priblížiť a odprezentovať vašu značku a jej hodnoty cieľovému publiku. Videá majú v brand awareness kampaniach najlepšie výsledky spomedzi ostatných formátov. No najúčinnejším spôsobom je formáty kombinovať a obmieňať na základe komunikačnej stratégie.

soc siete

5. EXEKÚCIA – REKLAMNÉ KAMPANE

Exekúcia zahŕňa konkrétne výstupy pre konkrétne kanály, prostredníctvom ktorých budeme komunikovať obsah vašej značky. Na základe marketingových cieľov vám definujeme obsah a jednotlivé témy, na ktoré bude zameraná komunikácia. Od toho, ako chcete byť vnímaní vašimi zákazníkmi, závisí aj voľba ton of voice (tónu komunikácie). Je to spôsob, akým budeme komunikovať s vašim cieľovým publikom. Ton of voice zahŕňa vrátane slovného prejavu aj vizuálnu charakteristiku komunikácie, ako je farebnosť, font písma alebo zvuk v reklame. A prečo je ton of voice dôležitý? Pretože odlišuje vašu značku od konkurencie, zvyšuje dôveryhodnosť a hodnotu značky, pôsobí na ľudské emócie a zaujme pozornosť publika.

TVORBA CONTENT PLÁNU

Na základe content (obsahovej) stratégie vám vytvoríme content plán, ktorý sa vytvára na určité časové obdobie, najčastejšie na jeden mesiac. Content plán zahŕňa informácie ako počet príspevkov v danom období, dátum a čas publikovania, formáty príspevkov, posolstvo príspevku, texty príspevkov – ich presné znenie, vizuály príspevkov, rozpočet na propagáciu a krátky brief pre grafika.

PROFESIONÁLNE PÍSANIE TEXTOV

Možno si poviete, že napísať obyčajný text nie je ťažké. No napísať výstižný, zapamätateľný a zaujímavý text pre vašu cieľovú skupinu gramaticky správne, je už náročnejšie. V agentúre máme kreatívnych copywriterov, ktorí vymyslia vašej značke claim, napíšu pútavé reklamné texty, kvalitné články či otextujú vašu webovú stránku. Ste zvyknutí písať texty bez diakritiky? V profesionálnej marketingovej sfére by ste mali na takéto písanie zabudnúť. Povedzme si úprimne, slovenčina má mnoho pravidiel a výnimiek, ktoré keď nepoužívame, časom ľahko zabudneme. No naši copywriteri majú gramatiku a štylistiku v malíčku, orientujú sa v rôznych témach a píšu texty, ktoré vedia váš produkt rýchlejšie predať.

PÚTAVÝ GRAFICKÝ VIZUÁL PRÍSPEVKOV

Ako sa hovorí: „Prvý dojem neurobíte na druhýkrát.“ A u grafického vizuálu vašej značky to platí niekoľkonásobne. U nás v agentúre máme grafikov (grafických dizajnérov) s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí využívajú profesionálne grafické programy a špecializujú sa na rôzne formáty vizuálov v digitálnej podobe. Vizuály príspevkov na sociálnych by mali korešpondovať s vašou firemnou identitou a mali by byť zjednotené podľa dizajn manuálu. Pokiaľ používateľov vizuál príspevku nezaujme, nebudú čítať ani text pod príspevkom, budú scrollovať ďalej a možno natrafia na konkurenčný obsah, a to predsa nechcete. Jedná sa najmä o obsah komunikovaný na Instagrame, ktorý je vizuálnou platformou. Grafický dizajn hrá dôležitú úlohu aj pri tvorbe webových stránok, kde sa grafici zaoberajú farebnou škálou, typografickými prvkami a vizuálnym dizajnom. Ak chcete, aby vaše príspevky pôsobili profesionálne, zverte sa do rúk našim grafickým dizajnérom.

putavy graficky vizual

6. PUSTENIE REKLÁM A ZBIERANIE DÁT

Organický obsah je v súčasnosti na sociálnych sieťach veľmi zanedbateľný a bez reklamnej podpory nie je veľmi efektívny. Ak nechcete splynúť s konkurenciou a ostať zákazníkmi nepovšimnutí, ale naopak chcete, aby sa o vás zákazníci dozvedeli čo najskôr a chcete predať väčšie množstvo produktov, reklamné kampane sú tá správna voľba. Efektívny marketing na sociálnych sieťach pozostáva z viac než len ojedinelého boostovania príspevkov. Dobre nastavená reklamná kampaň si zákazníka nájde v správnom čase, na správnom mieste a ovplyvňuje ho vo váš prospech.

Pri tvorbe reklamy na Facebooku vám vytvoríme Facebook stránku, založíme Business Manager a reklamný účet. Pri pokročilejšom cielení reklamy sa využíva nasadenie Facebook Pixelu, pretože umožňuje cieliť reklamu na ľudí, ktorí už spravili nejakú akciu na vašej webovej stránke. Na Facebook, Instagram a do Messengeru umiestňujeme reklamy pomocou nástroja Business Manager. S týmito aktivitami súvisí aj zbieranie dát o zákazníkoch, ako získavanie demografických údajov o používateľoch, ktorí sledujú váš obsah alebo získanie informácií o časoch kedy používatelia vás sledujú. Reklamný a organický obsah sa inavzájom dopĺňajú. Obsah distribuujeme k cieľovému publiku pomocou akvizičného modelu STDC, ktorý pozostáva zo 4 fáz: SEE – THINK – DO – CARE.

Model STDC

  1. SEE (POVEDOMIE) – zákazník prvýkrát prichádza do kontaktu s vašou značkou a zoznamuje sa s ňou. Vedome alebo podvedome zaregistruje názov značky, logo či produkty (služby). Nákup však zákazník ešte nezvažuje. Zameriavame sa na predstavenie značky a jej hodnôt, budovanie povedomia a predstavenie produktov.
  2. THINK (ZVAŽOVANIE) – zákazník vie, že jeho potreby uspokojí určitý produkt (služba) a zvažuje, pre ktorú značku sa rozhodne. Vašim potenciálnym zákazníkom prinášame informácie vo forme a na platforme, ktorú preferujú. Budujeme autoritu značky, dôveru klientov, komunikujeme benefity značky a produktov (služieb).
  3. DO (AKCIA) – zákazník vie čo chce, je pripravený na kúpu produktu (služby) a my chceme uňho podnietiť okamžitú akciu a čo najviac mu nákup produktu uľahčiť. Táto fáza sa často využíva v spojení so sezónnym obdobím.
  4. CARE (LOJALITA) – nasleduje až po kúpe a použití samotného produktu (služby) zákazníkom. Snažíme sa udržať vášho zákazníka dlhodobo, staráme sa o jeho spokojnosť. Opakovanou kúpou chceme získať nový obrat z už existujúcich zákazníkov.

VYHODNOCOVANIE ŠTATISTÍK A PRISPÔSOBOVANIE

Ak ste si mysleli, že stačí vytvoriť obsahovú stratégiu, publikovať príspevky alebo spustiť reklamy, mýlili ste sa. Najdôležitejším krokom je meranie dát, správne vyhodnocovanie a následná optimalizácia kampaní a obsahu. Prostredníctvom štatistík vyhodnocujeme prínos komunikácie vašej značky, úspešnosť príspevkov a návratnosť investícií. Podnikáme kroky, aby sme dosiahli zníženie cien konverzií a naopak zvýšili frekvencie zásahu cieľovej skupiny. Vďaka optimalizácii sledujeme výkonnosť stratégie a efektivitu reklamných kampaní. A následne rozhodujeme o ďalšom smerovaní vašej značky na sociálnych sieťach, čomu prispôsobujeme komunikačné aktivity vašej značky.

Stratégia sociálnych sietí je dlhodobá investícia a neprináša veľké výsledky hneď po mesiaci či dvoch. Ak chcete mať viditeľné výsledky, je dôležité na základe stratégie komunikovať kontinuálne a počas dlhšieho časového obdobia, minimálne 6-12 mesiacov.

Premýšľate nad marketingom na sociálnych sieťach, chcete pomôcť s obsahovou stratégiou alebo potrebujete nastaviť reklamné kampane? Kontaktujte nás a my vám s našim tímom profesionálov pomôžeme dosiahnuť marketingové ciele a posunieme vaše sociálne siete na vyššiu úroveň.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Majiteľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

Social media, Marketing  12. júla 2024 Ján Májek

TikTok reklamy prichádzajú na Slovensko, otvárajúc značkám veľkú príležitosť osloviť 1,2 milióna ...

Čítaj viac
Brand advertising

Brand advertising

Marketing  1. júla 2024 Ján Májek

Reklama je esenciálnou súčasťou každého úspešného podnikania. Je to nástroj, ktorý pomáha firmám ...

Čítaj viac
CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.