PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 2.ČASŤ

Marketing  5. júna 2024 Ján Májek

Dizajn bez názvu 17

V oblasti výkonnostného marketingu je dôležité rozumieť niektorým kľúčovým pojmom spojeným s Pay-Per-Click (PPC) reklamou v Google Ads. Tieto pojmy vám pomôžu lepšie sa orientovať v komplexnom svete online reklamy a využiť jej potenciál naplno.

Prinášame vám 2.časť nášho Pay-Per-Click slovníka, zoradeného abecedne od P po Z. Zviditeľnite sa a predávajte z prvého miesta vo vyhľadávacom nástroji Google.

 

pay per click

PMax kampaň

Maximálne výkonná kampaň, pochádzajúca z ang. Performance Max, je najnovším typom reklamnej kampane služby Google Ads. Performance Max kampaň umožňuje oslovovanie zákazníkov prostredníctvom všetkých kanálov spoločnosti Google. Najvýkonnejšia pay per click kampaň predstavuje kombináciu všetkých typov reklám, ktoré spoločnosť Google ponúka, pričom pomáha podnikom maximalizovať návratnosť ich investícií.

PPC reklama

PPC je skrátené pomenovanie pre anglické slovné spojenie „pay-per-click“, čo v preklade znamená zaplať za klik. Pay per click reklama Google Ads je reklamným modelom, pri ktorom inzerenti platia poplatok za každé kliknutie na jednu z ich reklám. Tento druh reklamy sa zobrazuje len používateľom, ktorí skrz vyhľadávaciu sieť Google vyhľadávajú určitý obsah, v súvislosti s ktorým im je ponúkaná reklama. PPC reklama, ako jedna z najviac účinných foriem online marketingovej komunikácie, ponúka účinnosť na vysokom stupni vďaka relatívne nízkym nákladom a veľmi presnému cieleniu na konkrétnych zákazníkov. Prepojenie reklamy s tým, čo ľudia na internete hľadajú zvyšuje pravdepodobnosť prilákania nových návštevníkov a potenciálnych zákazníkov webových stránok firiem.

pay-per-click

pay per click

Reklama vo vyhľadávaní

Použitie reklamy vo vyhľadávacej sieti  je často prvým krokom, ktorý značky v oblasti pay per click reklamy podnikajú. Reklamy v platenom vyhľadávaní sú najčastejšie označované logom „Sponzorované“ v ľavej hornej časti odkazu a môžu byť umiestnené nad alebo pod organickým výsledkom na stránkach vyhľadávacieho nástroja (SERP).

PPC reklama vo vyhľadávaní, textová reklama vo výsledkoch vyhľadávania, umožňuje osloviť a prilákať ľudí hľadajúcich na internetovom vyhľadávači Google produkty alebo služby, ktoré spoločnosti ponúkajú. Reklama vo vyhľadávaní je účinný spôsob podpory predaja, generovania potenciálnych zákazníkov a zároveň zvýšenia návštevnosti webovej stránky. Výhodou je skutočnosť, že sa zobrazuje len ľuďom, ktorí aktívne dané produkty a služby vyhľadajú.

Reklamná kampaň

Hlavným a zároveň prvým krokom pri tvorbe pay per click reklamy Google Ads je určenie reklamnej kampane. Kampaň predstavuje súbor reklamných skupín, ktoré tvoria reklamy, kľúčové slová a cenové ponuky. Každá reklamná kampaň má svoj cieľ, ktorý sa inzerenti snažia dosiahnuť prostredníctvom reklamy. Tieto kampane môžu byť zložené z jednej alebo viacerých reklamných skupín, majú spoločný rozpočet a geografické zacielenie. Reklamné kampane sú obvykle využívané na zoradenie ponúkaných produktov alebo služieb do kategórii.

Kampane v štruktúre účtu Google Ads zahŕňajú najmenej jednu reklamnú skupinu. Na úrovni kampane sa z pravidla nastavujú základné konfigurácie, ako sú možnosti nastavenia hodnoty denného rozpočtu, dátumu spustenia a ukončenia reklamnej kampane, jazyka, či dokonca nastavenia cielenia kampane na určité lokality. Všetky nastavenia, ktoré sa pre kampaň nakonfigurujú, budú platné pre každú reklamnú skupinu.

Reklamná skupina

Pojem reklamná skupina predstavuje množinu reklám, ktoré majú podobné zacielenie. Každá kampaň je rozdelená do samostatných reklamných skupín, ktoré sú v rámci kampane zoskupené na základe podobných tém, kľúčových slov a reklamného textu. V rámci kampane nie je počet reklamných skupín obmedzený.

Reklamné skupiny v rámci pay per click reklamy Google Ads sa viažu na kľúčové slová, pod ktorými sa reklamy zobrazujú. V nastaveniach reklamnej skupiny sa určuje, akú maximálnu cenu za kliknutie sú inzerenti ochotní zaplatiť. Zároveň sa nastavujú a určujú texty reklamy, ktoré sa potenciálnym zákazníkom pri zadávaní určitých kľúčových slov do internetového vyhľadávacieho nástroja zobrazia. Kľúčové slová, ceny za kliknutie, reklamné texty môžeme neustále upravovať, vylepšovať alebo odstraňovať i v priebehu kampane.

Remarketing

Remarketing v pay per click reklame Google Ads je opätovným oslovením používateľov na základe ich predchádzajúcich interakcií. Je dôležitou súčasťou online marketingovej stratégie, ktorá umožňuje zobrazovať relevantné reklamy na iných webových stránkach a aplikáciách, kde daná cieľová skupina trávi čas. Okrem pripomínania nákupu používateľom, remarketing pomáha budovať vernosť značke prostredníctvom interakcie s bývalými zákazníkmi.

ROAS

ROAS (z anglického Return on Advertising Spending) je metrika reprezentujúca návratnosť vynaložených finančných prostriedkov do reklamy. Marketingový ukazovateľ, ktorý meria výšku príjmov danej firmy z reklamy za každé 1€ vynaložené na PPC reklamu. ROAS je nevyhnutná na kvantitatívne vyhodnotenie výkonnosti a efektívnosti na rôznych úrovniach v rámci Google Ads účtu. Čím vyššia ROAS je, tým lepšie.

Vzorec pre výpočet ROAS je:

ROAS = celkové príjmy z pay per click reklamy / celkové náklady reklamy

Výsledok sa vynásobí x 100, pre percentuálne vyjadrenie.

pay-per-click

pay per click

SEM

Skratka SEM, pochádzajúca z anglického výrazu Search Engine Marketing, predstavuje marketing v internetových vyhľadávačoch. Hlavným cieľom tohto marketingového nástroja je propagovanie webovej stránky zvyšovaním jej viditeľnosti na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP) prostredníctvom platenej reklamy a optimalizácie pre vyhľadávače. Marketing vo vyhľadávačoch, ktorý umožňuje firmám zacieliť na spotrebiteľov umiestňovaním reklám do vyhľadávačov, je účinným spôsobom získavania publika. Hlavná výhoda Search Engine Marketingu je skutočnosť, že umožňuje inzerentom umiestniť reklamy pred motivovaných zákazníkov práve v momente, keď sú pripravení nakúpiť. SEM je efektívny a rýchly nástroj, ktorý môže generovať stabilný tok návštevnosti a návratnosť investície.

SEO

Optimalizácia pre vyhľadávacie nástroje (SEO) je organická metóda marketingu vo vyhľadávačoch, poháňaná relevantným obsahom a zdravým výkonom webových stránok. SEO možno charakterizovať ako postup, ktorý sa usiluje o dosiahnutie lepšej viditeľnosti internetových stránok v online prostredí. Optimalizácia pre vyhľadávače sa zameriava na optimalizáciu obsahu a technických aspektov webových stránok s cieľom zaujať vyššie pozície v neplatených, organických výsledkoch vyhľadávania. Výsledkom je zvýšená návštevnosť a počet dosiahnutých konverzií.

V kontexte optimalizácie pre vyhľadávače sa rozlišuje onPage SEO, ktorá pokrýva všetky aktivity vykonané na vlastných internetových stránkach a offPage SEO, ktorá sa zameriava na aktivity vykonané mimo vlastnej internetovej stránky, teda aktivity zvyšujúce povedomie o značke, jej identifikovateľnosť a stimulujú dopyt.

SERP

SERP (z ang. Search Engine Results Page) označuje stránku, ktorú používateľovi vyhľadávacia sieť Google zobrazí po zadaní vyhľadávacieho dotazu. Okrem organických výsledkov vyhľadávania, SERP zvyčajne obsahuje aj platené vyhľadávanie a pay per click reklamy.

Shopping reklama

Nákupné reklamy, známe tiež ako „shopping reklamy“, predstavujú typ PPC reklamy Google Ads, ktorá umožňuje predajcom a e-shopom propagovať produkty online.

Nákupné reklamy sú v značnej miere účinné pri zvyšovaní konverzie a predaja produktov, pretože zákazníci vidia obrázky, ceny a iné dôležité informácie o produkte už priamo vo vyhľadávači Google, čo uľahčuje ich rozhodovanie o nákupe.

Skóre kvality

Skóre kvality je diagnostický nástroj, ktorý poskytuje obraz o kvalite pay per click reklám Google Ads. Hodnotenie kvality reklám je prospešné pri identifikácii spôsobov, ako zlepšiť PPC reklamy, kľúčové slová a cieľové stránky.
Skóre kvality sa vypočíta na základe kombinovaného výkonu 3 komponentov:

  1. Očakávaná miera prekliku – pravdepodobnosť kliknutia na danú reklamu.
  2. Relevancia reklamy – zhoda reklamy s úmyslom vyhľadávania používateľa.
  3. Relevancia cieľovej stránky – relevantnosť a užitočnosť cieľovej stránky pre používateľov, ktorí na reklamu klikli.

Čím vyššie skóre kvality je, tým je reklama a cieľová stránka v porovnaní s ostatnými inzerentmi relevantnejšia.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac
Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac
TOP AI nástroje | 2024

TOP AI nástroje | 2024

Marketing  10. mája 2024 Ján Májek

Prinášame prehľad top AI nástrojov pre rok 2024. Od inteligentných chatbotov ako ChatGPT až po in...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.