Obsahový marketing a ako s ním zvýšiť hodnotu značky

Marketing  5. januára 2021 Frederik Ravas

V rámci obsahového marketingu zvyšujeme povedomie o značke securion propagáciou edukačného obsahu, ktorý spoločnosť tvorí. Ten dostávame do povedomia relevantným  užívateľom a prispievame tým k sile a hodnote značky.

Obsahový marketing a ako s ním zvýšiť hodnotu značky

Obsahový marketing z pohľadu zvyšovania povedomia o značke sa zameriava na platformy Google a YouTube, pomocou ktorých propagujeme vzdelávacie aktivity písaného aj video obsahu a posilňujeme tak pozície vo výsledkoch vyhľadávania v Google a YouTube. Edukačný obsah, ktorý spoločnosť tvorí, sa snažíme dostať do povedomia relevantným  užívateľom a prispievať tým k sile a hodnote značky. Upevňujeme tak jej obraz v mysli cieľového zákazníka.

Reklama na sociálnych sieťach a obsahový marketing

Facebook Ads

V sledovanom období  sme prostredníctvom online kanálov dokázali na web spoločnosti priviesť takmer 6 000 nových užívateľov v segmente služieb z oblasti B2B obchodu cez platenú reklamu. Dokázali sme osloviť viac ako 175 000 užívateľov platformy Facebook s frekvenciou zasiahnutia 5,22. To znamená, že v publiku, na ktoré boli reklamy cielené, mali aktivity spoločnosti takmer 1 milión impresií, čím ju uviedli do povedomia cieľového publika.

 

Google Ads

V rámci propagácie značky pomocou Google reklám sme zaznamenali 570 tisíc impresií s mierou prekliknutia 1,1%. Okrem display reklám sme sa zamerali na reklamy vo vyhľadávaní cielené na relevantné kľúčové slová vyplývajúce z analýzy kľúčových slov pre segment ochrany osobných údajov. Aj keď je počet vyhľadávaní v oblasti GDPR na slovenskom trhu limitovaný, securion sme zobrazili viac ako 7 000-krát a stránku vďaka reklame vo vyhľadávaní navštívilo 570 potenciálnych prospektov, čo predstavuje priemerné CTR na úrovni takmer 8%.

Obsahový marketing a prečo investovať do brandu?

Budovanie značky prostredníctvom obsahového marketingu je dlhodobou stratégiou z hľadiska predaja. Ako môžete vidieť v priloženom obrázku, ktorý porovnáva krátkodobé marketingové aktivity, zamerané na podporu predaja, s účinkom brandovej komunikácie, dlhodobá tvorba brandu má svoje opodstatnenie. V priemere sa jej efektivita začína najviac prejavovať po 6 mesiacoch, kedy hodnota a sila značky začína výrazne vplývať na predaje.

Tento trend sa nám osvedčil aj v prípade SMB s minimálnym budgetom, kedy budovanie značky securion začalo prinášať vytúžené výsledky. Kvantifikovať vplyv brandu na podporu predaja môže byť náročné. V tomto prípade išlo o sledovanie dlhodobého trendu, v ktorom sa značka securion stále viac objavovala v priamom vyhľadávaní Google. Zároveň sme na sociálnych sieťach zaznamenali zvýšený prísun dotazov a otázok z praxe od jej sledovateľov. Pozorovali sme tiež nárast v počte evidovaných a úspešných výberových konaní, do ktorých bola spoločnosť zapojená.

Obsahový marketing

Obsahový marketing

V B2B segmente dominujú racionálne nákupy a dlhšie nákupné procesy. Preto sú brandové aktivity, ktoré značku stavajú do pozície odborného a dôveryhodného radcu, z dlhodobého hľadiska pozitívne pre vnímanie značky v mysliach subjektov, aktívne vyhľadávajúcich dodávateľov služieb v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Frederik Ravas

Frederik Ravas

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Vizuálny marketing: grafické trendy 2023

Vizuálny marketing: grafické trendy 2023

Marketing  28. novembra 2022 Ján Májek

90% informácií, ktoré prichádzajú do mozgu, sú vizuálne a je za tým marketing. Vizuálny marketing...

Čítaj viac
Ako zabezpečiť webovú stránku

Ako zabezpečiť webovú stránku

Marketing, Programovanie  22. novembra 2022 Matej Bojnanský, Frederik Ravas

Ochrana webu je dôležitá a v neposlednom rade zvýši dôveryhodnosť a funkcionalitu vašej webstránk...

Čítaj viac
Čo je google tag manager a prečo ho používať?

Čo je google tag manager a prečo ho používať?

Marketing  21. novembra 2022 Ján Májek

Ak riešite online marketing, pravdepodobne ste už počuli o nástroji Google Tag Manager. Možno vás...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.