Obsahový marketing a ako s ním zvýšiť hodnotu značky

Marketing  5. januára 2021 Frederik Ravas

V rámci obsahového marketingu zvyšujeme povedomie o značke securion propagáciou edukačného obsahu, ktorý spoločnosť tvorí. Ten dostávame do povedomia relevantným  užívateľom a prispievame tým k sile a hodnote značky.

Obsahový marketing a ako s ním zvýšiť hodnotu značky

Obsahový marketing z pohľadu zvyšovania povedomia o značke sa zameriava na platformy Google a YouTube, pomocou ktorých propagujeme vzdelávacie aktivity písaného aj video obsahu a posilňujeme tak pozície vo výsledkoch vyhľadávania v Google a YouTube. Edukačný obsah, ktorý spoločnosť tvorí, sa snažíme dostať do povedomia relevantným  užívateľom a prispievať tým k sile a hodnote značky. Upevňujeme tak jej obraz v mysli cieľového zákazníka.

Reklama na sociálnych sieťach a obsahový marketing

Facebook Ads

V sledovanom období  sme prostredníctvom online kanálov dokázali na web spoločnosti priviesť takmer 6 000 nových užívateľov v segmente služieb z oblasti B2B obchodu cez platenú reklamu. Dokázali sme osloviť viac ako 175 000 užívateľov platformy Facebook s frekvenciou zasiahnutia 5,22. To znamená, že v publiku, na ktoré boli reklamy cielené, mali aktivity spoločnosti takmer 1 milión impresií, čím ju uviedli do povedomia cieľového publika.

 

Google Ads

V rámci propagácie značky pomocou Google reklám sme zaznamenali 570 tisíc impresií s mierou prekliknutia 1,1%. Okrem display reklám sme sa zamerali na reklamy vo vyhľadávaní cielené na relevantné kľúčové slová vyplývajúce z analýzy kľúčových slov pre segment ochrany osobných údajov. Aj keď je počet vyhľadávaní v oblasti GDPR na slovenskom trhu limitovaný, securion sme zobrazili viac ako 7 000-krát a stránku vďaka reklame vo vyhľadávaní navštívilo 570 potenciálnych prospektov, čo predstavuje priemerné CTR na úrovni takmer 8%.

Obsahový marketing a prečo investovať do brandu?

Budovanie značky prostredníctvom obsahového marketingu je dlhodobou stratégiou z hľadiska predaja. Ako môžete vidieť v priloženom obrázku, ktorý porovnáva krátkodobé marketingové aktivity, zamerané na podporu predaja, s účinkom brandovej komunikácie, dlhodobá tvorba brandu má svoje opodstatnenie. V priemere sa jej efektivita začína najviac prejavovať po 6 mesiacoch, kedy hodnota a sila značky začína výrazne vplývať na predaje.

Tento trend sa nám osvedčil aj v prípade SMB s minimálnym budgetom, kedy budovanie značky securion začalo prinášať vytúžené výsledky. Kvantifikovať vplyv brandu na podporu predaja môže byť náročné. V tomto prípade išlo o sledovanie dlhodobého trendu, v ktorom sa značka securion stále viac objavovala v priamom vyhľadávaní Google. Zároveň sme na sociálnych sieťach zaznamenali zvýšený prísun dotazov a otázok z praxe od jej sledovateľov. Pozorovali sme tiež nárast v počte evidovaných a úspešných výberových konaní, do ktorých bola spoločnosť zapojená.

Obsahový marketing

Obsahový marketing

V B2B segmente dominujú racionálne nákupy a dlhšie nákupné procesy. Preto sú brandové aktivity, ktoré značku stavajú do pozície odborného a dôveryhodného radcu, z dlhodobého hľadiska pozitívne pre vnímanie značky v mysliach subjektov, aktívne vyhľadávajúcich dodávateľov služieb v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Frederik Ravas

Frederik Ravas

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

Lead generation kampaň

Lead generation kampaň

Povedomie, Výkon, Marketing  23. januára 2024 Ján Májek

V dnešnej dobe, kedy digitálny svet dominuje podnikateľskej sfére, je nevyhnutné mať efektívnu on...

Čítaj viac
Marketingový rozpočet 2024. Firmy a ich preferencie.

Marketingový rozpočet 2024. Firmy a ich preferencie.

Tipy, Marketing, Social media  5. januára 2024 Ján Májek

Marketingový rozpočet 2024 je pre viacero firiem otáznik na ktorý sa hľadá odpoveď. Pozreli sme s...

Čítaj viac
PPC reklamy pre eshop s prírodnou kozmetikou tento rok lámali rekordy

PPC reklamy pre eshop s prírodnou kozmetikou tento rok lámali rekordy

Case studies  15. decembra 2023 Miriam Adásková

Ročný nárast výnosov až o 42%! Prečítajte si ako vyladením PPC reklamy získala značka Annemarie B...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.