Marketingový slovník – 2. časť online výrazov

Marketing  22. decembra 2021 Ján Májek

Hľadáte nové vedomosti či vysvetlenie marketingových pojmov, ktorým ste doteraz nerozumeli? Ste tu správne. Prečítajte si náš Marketingový slovník - 2.časť, kde sú vysvetlené najčastejšie využívané pojmy v oblasti marketingu a začnite hovoriť aj vy našim agentúrnym jazykom.

Marketingový slovník – 2. časť online výrazov

Marketingový slovník sme vytvorili, pretože nám záleží na tom, aby ste sa vy ako naši čitatelia zdokonaľovali v online marketingu. Čítali ste už prvú časť nášho Marketingového slovníka? Ak ste to ešte nestihli, môžete to napraviť. Tí, ktorí ste si článok prečítali, veríme, že ste obohatili svoju slovnú zásobu o nové marketingové pojmy a článok bol pre vás prínosný. Máme pre vás pripravenú druhú časť marketingového slovníka, zoradeného abecedne P – Z.

p upvision

Page Rank 

Je to algoritmus, ktorý hovorí o dôležitosti webových stránok v porovnaní s okolitými stránkami. Page rank súvisí so SEO optimalizáciou, tvorí základ Google vyhľadávača a počíta sa matematickými funkciami pomocou na seba vzájomne nadväzujúcich hypertextových odkazov. Pokiaľ sa chcete zobrazovať vyššie vo vyhľadávaní na jednotlivé kľúčové slová, dôležité sú hypertextové odkazy a ich umiestnenie na stránkach s vysokým Page rankom.

Persóny 

Sú to profily osôb, ktoré slúžia na zadefinovanie cieľového publika a predstavujú ideálneho používateľa produktu alebo služby vašej značky. Sú základným stavebným kameňom komunikácie, ktorého cieľom je porozumieť problémom a správaniu zákazníkov a zisteniu toho, čo chcú. Zahŕňajú demografické údaje, každodenné zvyky, motiváciu k nákupu a hodnoty zákazníkov, strachy zákazníkov či trávenie ich voľného času. Počet persón vychádza z počtu problémov, ktoré daná cieľová skupina rieši, no najčastejšie sa vytvára 1 až 3 persony.

PPC – Pay Per Click

Je to typ internetovej reklamy, ktorá sa používa na webových stránkach a Facebooku, kedy zadávateľ reklamy platí len vtedy, ak užívateľ na reklamu klikne. Najčastejšie využívaná reklamná sieť je Google Adwords, kde sa reklama zobrazuje na základe kľúčových slov v Google. Každému kľúčovému slovu pridelíte cenu za klik. Na najvyššie priečky vo vyhľadávaní sa dostanú zadávatelia reklamy, ktorí ponúknu vyššiu cenu za kľúčové slovo. PPC reklamy majú veľa benefitov, ako nízke náklady, kontrola výšky nákladov, presné cielenie, merateľnosť a efektivita.

Product placement

Je to umiestnenie konkrétneho produktu alebo služby do audiovizuálneho diela (film, divadlo, muzikál) za účelom propagácie produktu, služby alebo samotnej značky. O aktívnom product placemente hovoríme vtedy, ak je produkt alebo služba zapojená do scenáru daného audiovizuálneho diela, osoby s produktami a službami pracujú, sú súčasťou príbehu a rozprávajú sa o nich. Pasívny product placement nastáva vtedy, ak produkt alebo služba v audiovizuálnom diele nie sú priamo zahrnuté do príbehu a nerozpráva sa o nich.

r upvision

Reach

Je to metrika, ktorá ukazuje počet ľudí, ktorí videli vašu reklamnú kampaň alebo iný obsah, ktorí ste publikovali. Na Facebooku ukazuje reach (dosah) počet ľudí, ktorí videli vašu reklamu, a to minimálne jedenkrát. Dosah sa delí na organický (bez použitia platenej reklamy), platený (na základe platenej reklamy) a virálny (získaný vďaka iným používateľom ako napr. zdieľaním). Na Instagrame hovorí reach o celkovom počte profilov, ktorí videli váš príspevok alebo story.

Rebranding

Je to súhrn aktivít, ktoré vedú k strategickej zmene značky a menia jej charakter v závislosti od typu rebrandingu. Čiastkový rebranding, nazývaný aj ako redizajn, sa týka zmien vo vizuálnej komunikácii značky. Rebranding sa využíva najčastejšie v prípade expanzie značky na nové trhy, tvorby novej filozofie značky, pri rozširovaní portfólia, pri zlučovaní viacerých značiek dohromady alebo v prípade, že chcete zvýšiť atraktivitu vašej značky. Môže ísť o zmenu názvu spoločnosti, zmenu loga či zmenu imidžu.

Remarketing

Je to upsellová/cross-selová technika, ktorá sa využíva po tom, ako zákazník u vás nakúpil a vy mu chcete poradiť ďalší produkt súvisiaci s produktom alebo službou, ktorú si u vás kúpil. Remarketing sa najčastejšie uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, ktorý vám príde po nákupe produktu a začne chodiť pravidelne.

Retargeting

Je to klasická marketingová technika fungujúca vďaka cookies, ktoré zákazník prijme hneď ako navštívi vašu webovú stránku. Retargetingová kampaň slúži na pripomenutie produktu, ktorý si chcel zákazník kúpiť na vašom webe niekoľko dní dozadu. Využíva sa na podporu konverzie, najčastejšie na začiatku nákupného cyklu.

ROI – Return on Investments

Je to percentuálny ukazovateľ pomeru zarobených peňazí k peniazom, ktoré ste do reklamnej kampane investovali, ukazuje návratnosť investícií. Vďaka ROI môžete zistiť, ktoré reklamné kampane sú úspešné a môžete dať do nich vyšší rozpočet a naopak, ktoré kampane majú nízku návratnosť a mali by ste ich pozastaviť. Návratnosť investícií sa počíta pre jednotlivé obdobie alebo ako priemer viacerých období.

s upvision

SPAM

Je to druh hromadne rozosielanej reklamy, najčastejšie prostredníctvom e-mailov, ktoré ste si nevyžiadali. Vrátane e-mailov sa spamy vyskytujú aj v SMS správach a na social media (messenger, diskusné fóra, komentáre). Môže ísť o rôzne ponuky na nové produkty alebo služby spolu s množstvom rôznych výhod. Spamy nepredstavujú riziko ohrozenia bezpečnosti, pokiaľ na tieto správy nereagujete. Funkčná antispamová ochrana dokáže rozoznať podvodné e-maily a chrániť vás proti spamom.

Sponzoring

Je to podpora zo strany sponzora (organizácie alebo jednotlivca), ktorý dá finančné alebo materiálne prostriedky sponzorovanému. Medzi sponzorovaných patria najčastejšie športovci, športoviská, známe osobnosti, školy, webové stránky, projekty, filmy, koncerty či divadlá. Sponzoring je PR aktivita. Vykonáva sa za protihodnotu, ktorá zvyčajne býva vyjadrená publicitou spojenou s konkrétnou udalosťou. Od reklamy sa líši tým, že jej hlavným účelom je spojiť sponzora s hodnotami a vlastnosťami sponzorovaného, nie vyvolať akciu.

t upvision

Tone of voice

Je to spôsob komunikácie, akým značka komunikuje so svojím okolím a zákazníkmi a mal by byť súčasťou obsahovej stratégie. Ton of voice je dôležitý na odlíšenie značky od konkurencie, zaujatie pozornosti cieľového publika, nadviazanie emocionálneho vzťahu, zvyšovanie hodnoty značky a jej dôveryhodnosti a rýchlejšie prijatie produktu alebo služby zákazníkmi. Na zvolenie vhodného ton of voice by ste si mali definovať, kto je váš zákazník, aké hodnoty má vaša značka a ako ich premietnuť do komunikácie.

u upvision

UGC – User generated content


Je to obsah, ktorý vytvárajú fanúšikovia alebo zákazníci vašej značky, čím šíria o vašej značke povedomie a propagujú ju. Zákazníci pomáhajú značke vytvárať autentický a uveriteľný obsah prostredníctvom fotografií, článkov, videí, komentárov či recenzií. Takouto formou obsahu vašich zákazníkov a fanúšikov spájate, dávate im pocit, že ich názor vás zaujíma, majú priestor na zdieľanie svojich skúseností a budujete tak komunitu ľudí, ktorých spájajú pozitívne pocity z vašej značky.

URL – Uniform Resource Locator

Je to skratka pre označenie jednotnej adresy zdroja, nazývanej aj webová stránka. Popisuje umiestnenie dokumentu, obrázku či stránky pre vyhľadávače a návštevníkov. Každá URL je originálna a skladá sa z niekoľkých častí – protokol (http), názov webovej stránky, názov domény a cesta, ktorá vás presmeruje na konkrétnu podstránku (názvy kategórií, produktov či služieb). URL adresa sa využíva v online aj offline marketingovej komunikácii a je jedným zo základných faktorov, s ktorými prichádza zákazník e-shopu do styku. Dĺžka URL by sa mala zmestiť do vyhľadávania, mala by byť rýchlo čitateľná a prehľadná.

v upvision

Viral marketing

Je to nástroj, vďaka ktorému dokážu rýchlo šíriace sa správy, generovať potenciálny záujem a predaj produktu alebo služby. Výhodou virálneho marketingu sú nízke náklady na šírenie obsahu, pretože nie je potrebné robiť reklamnú kampaň a platiť priestor v médiách. Ako aj vysoký dosah, kedy virálne video má schopnosť osloviť medzinárodné publikum prostredníctvom internetu bez finančných prostriedkov. Tento druh obsahu buduje vašu značku a povedomie, nie je invazívny, a preto potenciálny zákazník vníma značku a produkty lepšie ako prostredníctvom platenej reklamy. Na vytvorenie dobrej virálnej kampane by ste mali mať jedinečný, zaujímavý a emócie evokujúci obsah, ktorý ľudia budú chcieť zdieľať.

w upvision

WOM marketing

Je to ústne šírenie informácie alebo príbehu od jedného človeka k druhému. Ak má značka zaujímavý produkt alebo komunikáciu, pozitívne šírenie informácií sa o značke vytvorí prirodzene. Na vytvorenie WOM marketingu značky využívajú virálny, buzz a social media marketing, ambasádorov či influencerov. Šírenie informácií prostredníctvom osôb, ktoré poznáme, je uveriteľnejšie ako formálny spôsob propagácie produktov a samotnej značky.

WordPress       

Je to jeden z najpoužívanejších open source redakčných systémov na svete určených na správu webových stránok, e-shopov, blogov a ich obsahu. Táto platforma je bezplatná, intuitívna, je k dispozícii v 50 jazykoch sveta, ponúka šablóny, pluginy, možnosť vytvoriť viac stránok na jednej doméne a neustále sa vyvíja. Na popularitu WordPressu má vplyv rozšírenie funkcionality webu, ktoré umožňuje pridať akékoľvek ďalšie možnosti do ktoréhokoľvek WP behom niekoľkých minút.

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Zakladateľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac
PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 2.ČASŤ

PAY-PER-CLICK REKLAMA GOOGLE ADS – SLOVNÍK | 2.ČASŤ

Marketing  5. júna 2024 Ján Májek

V oblasti výkonnostného marketingu je dôležité rozumieť niektorým kľúčovým pojmom spojeným s Pay-...

Čítaj viac
Facebook reklama

Facebook reklama

Marketing  23. mája 2024 Ján Májek

Facebook reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Vďaka svojej rozmanitos...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.