Marketingový slovník – 1. časť oblasť marketingu

Marketing  10. decembra 2021 Ján Májek

Hľadáte nové vedomosti či vysvetlenie marketingových pojmov, ktorým ste doteraz nerozumeli? Ste tu správne. Prečítajte si náš Marketingový slovník - 1.časť, kde sú vysvetlené najčastejšie využívané pojmy v oblasti marketingu a začnite hovoriť aj vy našim agentúrnym jazykom.

Marketingový slovník – 1. časť oblasť marketingu

Marketingovy slovník vás v predošlých článkoch oboznamoval s digitálnymi pojmami, ktoré využívame v oblasti dizajnu, výkonnostného marketingu a v IT segmente. Teraz sa však poďme pozrieť na najčastejšie využívané pojmy v oblasti marketingu. V prvej časti nášho marketingového slovníka vysvetľujeme marketingové pojmy v abecednom poradí A – O.

A

A/B testing

A/B testing (split-testing) je technika, ktorá prostredníctvom dát vyberá najvhodnejšie varianty a vyhodnocuje, ktorý obsah, dizajn či funkcia, sú u vašich zákazníkov najúspešnejšie. Jednoduchý A/B testing porovnáva dve verzie rozloženia obsahu pre ten istý produkt s cieľom zistiť, ktorá verzia je úspešnejšia. Využíva sa pri testovaní stránky, ktorá môže ovplyvniť správanie zákazníkov a následne zvýšiť konverzie. Testovanie troch a viac verzií, sa nazýva rozšírený (viacvariačný) A/B testing, pomoocu ktorého sa najčastejšie testujú reklamné kampane. Môžete testovať CTA texty a tlačidlá, textové odkazy, inovácie a ich funkčnosť, navigáciu a navigačné prvky, nadpisy, podnadpisy a texty, optimalizáciu produktov pre SEO a mnoho ďalšieho.

Affiliate marketing

Je to proces zarábania peňazí na základe predaja produktov cez províziu – percentá alebo konkrétna čiastka z predaja. Patrí do výkonnostného marketingu a je založený na základe vzťahu medzi inzerentom (napr. e-shop) a publisherom (médium). Inzerent neplatí za zobrazenia reklamy, ani za kliknutia na banner, platí len za zrealizované objednávky. Publisher, ktorý reklamu zobrazuje, prináša návštevnosť inzerentovi. Tento typ marketingu je vhodný pre e-commerce projekty v B2C sfére.

Augmented reality

Marketingovy slovník definuje rozšírenú realitu ako nástroj v súčasnosti patriaci medzi bežne využívanú technológiu v marketingovej stratégii. Pomocou tejto technológie sú do reálneho sveta pridané virtuálne prvky, ktoré sa používateľom zobrazia priamo v reálnom svete cez projektor alebo na displeji, cez ktorý reálny svet sledujú. Využívajú sa aplikácie, ktoré snímajú používateľov cez kameru a ich rozoznávajú tvár, kedy na objekt tváre môže aplikácia mapovať čokoľvek (obrázky, texty, 3D objekty). Bežne využívané sú filtre na Instagrame ako napríklad retušovanie a úprava tváre. Na zobrazenie najlepších reštaurácií, aktuálneho menu či hodnotenia môžete využiť aplikácie s navigáciou.

B

B2B

B2B (Bussiness to Business) označuje obchodný vzťah medzi dvomi obchodnými stranami, kedy jedna firma predáva produkty či služby inej firme. Môže to byť vzťah medzi výrobcom a veľkoobchodníkom alebo veľkoobchodníkom a predajcom a pod. Zameriava sa na potreby a záujmy jednotlivcov, ktorí nakupujú v mene svojej organizácie alebo pre ňu a hľadajú dlhodobé riešenia.

B2C

B2C (Business to Consumer) je vzťah medzi firmou a koncovým spotrebiteľom. Spotrebitelia majú kratší proces nákupu než podniky, a preto je dôležité poskytnúť im čo najzrozumiteľnejšie informácie a výhody ponúkaných produktov alebo služieb. B2C vzťah, ktorý je realizovaný na internete prostredníctvom virtuálnych obchodov alebo webových aplikácií, sa nazýva e-commerce.

Banner

Marketingovy slovník definuje banner ako reklamu v tvare štvorca alebo obdĺžnika, ktorá môže byť umiestnená kdekoľvek na webovej stránke. No bannery sa najčastejšie nachádzajú na bočných paneloch a nad/pod hlavnými blokmi. Obsahujú grafické prvky, obrázky, texty a odkaz na webovú stránku inzerenta. Pomáhajú zvýšiť návštevnosť webovej stránky, upútať pozornosť návštevníkov, zvýšiť predaj výrobkov či informovať o zľavách.

Benchmark

Benchmark má mnoho podôb, pričom porovnávate kvalitu čohokoľvek s určitými štandardami. Aplikácia benchmarkových kritérií na marketingové aktivity pomáha vyhodnotiť úspešnosť reklamných kampaní v porovnaní s najväčšou konkurenciou, teda s tými najlepšími vo vašom odvetví. Pomôže vám odstrániť neúčinné marketingové aktivity, a tak zlepšiť marketingovú výkonnosť.

Brand awareness

Povedomie o značke udáva koľko percent ľudí z cieľovej skupiny pozná vašu značku. Na začiatku príchodu nového produktu na trh je brand awareness kľúčovým cieľom reklamných kampaní. Najčastejšie sa využíva prompted awareness a spontaneous awareness. Neustále udržiavanie značky v povedomí spotrebiteľov vám dokáže pomôcť udržať sa na trhu.

Branding

Je to proces tvorenia, budovania a šírenia značky k zákazníkom, ako aj spôsob, ako značka komunikuje svoje hodnoty, vlastnosti a imidž. Pomáha prilákať a získať verných zákazníkov, na ktorých pôsobí prostredníctvom príbehu a emócií, odlišuje vašu značku od konkurencie. Branding predstavuje dôležitú súčasť digitálneho marketingu.

Bounce rate

Je to jeden z najvyužívanejších ukazovateľov efektivity optimalizácie landing page a online reklamných kampaní. Bounce rate na stránke ukazuje pomer medzi počtom návštevníkov, ktorí prišli na stránku a ihneď odišli, teda nikde neklikli a celkovým počtom návštev stránky. Využíva sa aj v oblasti e-mail marketingu, kde ukazuje mieru vrátených e-mailov.

c upvision

Content marketing

Obsahový marketing sa využíva na nadväzovanie a budovanie dlhodobých vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi. Pomáha zvyšovať návštevnosť webovej stránky, budovať povedomie o značke, pozíciu autority v obore, podporovať konkurenčné výhody a zvyšovať počet konverzií. Sú to všetky aktivity, ktorých výstupom je šírenie hodnotného, zaujímavého a vzdelávacieho obsahu zákazníkom. Zahŕňa aktivity ako blogy, video-blogy, e-booky, newslettering, infografiky či podcasty.

CTR

Marketingovy slovník definuje Click through rate – ako mieru preklikov z najvýznamnejších ukazovateľov na meranie úspešnosti online reklamných kampaní. Udáva pomer medzi počtom kliknutí na reklamu používateľmi a počtom zobrazení reklamy v percentách. Zahŕňa všetky kliknutia, čo znamená, že pri viacerých kliknutiach jedným človekom, sa percento CTR zvyšuje. Ak napríklad reklama z 200 zobrazení získa 2 kliknutia, budete mať 2% bounce trough rate.

marketingovy slovnik upvision

d upvision

Direct marketing

Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, kedy si zákazníkov starostlivo vyberáte a oslovujete ich priamo a adresne. Cieľom je získať okamžitú odozvu a budovať dlhodobé vzťahy. Najčastejšie sa využívajú nástroje ako e-mail marketing, telemarketing, zásielkové katalógy, SMS marketing a direct mail.

Dizajn manuál

Marketingovy slovník definuje dizajn manuál ako dokument, ktorý obsahuje súbor komplexných pravidiel a prvkov, ktoré tvoria vizuálnu komunikáciu značky. Má dôležitú funkciu pri vytváraní výstupov, podporuje odlišnosť a zapamätateľnosť značky. Do dizajn manuálu patrí logo, logotyp, typografia, farby, slogan, tlačoviny, šablóny, obrázky, či dizajn/obal produktov.

Drop Shipping

Je to technika predaja, kedy e-shop predáva produkty od dodávateľa, ale tovar fyzicky neposiela. Dodávateľ (veľkoobchodník, výrobca) na základe objednávky z e-shopu a v mene e-shopu expeduje objednaný tovar zákazníkovi. Prevádzkovateľ e-shopu nemá žiadne náklady na sklad ani na posielanie tovaru a zarába na provízii z predaja.

e upvision

Engagement Rate

Je to percentuálny podiel unikátnych používateľov, ktorí na váš príspevok klikli, dali lajk, komentovali ho alebo zdieľali. V prípade Facebooku sa engagement rate vypočíta na základe engagement users a reachu (počet ľudí, ktorých ste zasiahli vašim príspevkom, videli ho).

Engagement Users

Je to počet unikátnych používateľov, ktorí akýmkoľvek spôsobom interagovali s vašim obsahom bez ohľadu na to, či na váš príspevok iba klikli alebo vytvorili príbeh – konkrétny príspevok lajkli, komentovali alebo zdieľali.

f upvision

Facebook Pixel

Marketingovy slovník definuje Facebook Pixel ako kód, ktorý sa využíva na optimalizáciu reklám, presnejšie cielenie a remarketingové kampane. Zhromažďuje dôležité informácie o návštevníkoch na vašej webovej stránke a ich správaní sa. Najčastejšie sa využíva na sledovanie obsahu webu po kliknutí na reklamu, vyhľadávanie produktu na webe, pridanie produktu do košíka alebo do kategórie obľúbené, registrácia zákazníka a prihlásenie na odber newslettra.

g upvision

Google Analytics

Je to softvérový nástroj na sledovanie návštevnosti konkrétneho webu. Poskytovanie podrobné údaje, umožňuje vytvoriť vlastné prehľady, rozdeliť sledované časti na viaceré segmenty, následne ich analyzovať a exportovať údaje. Google analytics premium ponúka ďalšie služby a nástroje ako výkonnejší zber dát, rozšírenú analýzu a technickú podporu.

Guerilla marketing

Je to kontroverzná alebo šokujúca forma marketingu, kde sa tradičné marketingové nástroje využívajú netradičným a kreatívnym spôsobom. Cieľom je dosiahnuť maximálny efekt za minimálne náklady. Taktika guerilla marketingu spočíva v troch krokoch: uderiť nečakane, zamerať sa na presne vytipované ciele a ihneď sa stiahnuť späť.

h upvision

Hashtag (#)

Marketingovy slovník definuje hashtag ako to slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa začína mriežkou a označuje kľúčové slová konkrétnej témy. Po kliknutí na hashtag sa vám zobrazia príspevky s podobnou tematikou a nájdete ich tak rýchlejšie. Hashtagy sa stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých sociálnych sietí (Instagram, Twitter).

Marketingovy slovník agentúra

Keywords

Kľúčové slová alebo frázy sú základnou súčasťou SEO optimalizácie. Pomocou správne zvolených kľúčových slov sa potenciálni zákazníci dostanú cez vyhľadávač na vašu webovú stránku, ku konkrétnym informáciám či produktom. Pochopenie skutočných zámerov ľudí, ktorí hľadajú v Googli, je základným predpokladom úspechu v SEO.

KPI

Key Performance Indicators sú ukazovatele výkonnosti, ktoré merajú kritické faktory úspechu reklamnej kampane. Najčastejšie sa využívajú mediálne, brandové, komunikačné a biznisové KPI’s.

Konverzia

Konverzia je dokončená akcia, splnenie pre vás dôležitého cieľa, ktorý ste si stanovili. Cieľom môže byť vykonanie nákupu, kliknutie na banner, odoslanie kontaktného formulára, registrácia pre zasielanie newslettera, registrácia na e-shope, stiahnutie e-booku, prečítanie článku či vzhliadnutie videa. Konverzný pomer je percentuálne vyjadrenie počtu zákazníkov, ktorí vykonali konverziu.

Marketingovy slovník

Mobilný marketing

Je to jedna z foriem direct marketingu, ktorá firme umožňuje komunikovať so zákazníkmi interaktívnym spôsobom prostredníctvom mobilného telefónu. Mobilný marketing, nazývaný aj m-marketing, je jedna z najrýchlejšie rastúcich marketingových metód. Veľkú časť návštevnosti webov tvoria návštevy z mobilných zariadení. Na distribúciu obsahu sa využíva optimalizácia webovej stránky pre mobilné telefóny, reklama v mobile, mobilné SEO, SMS a MMS marketing, mobilné aplikácie a reklama v aplikáciách.

Marketingovy slovník

Newsletter

Ide o zasielanie relevantných či reklamných informácií prostredníctvom emailu, na základe predošlého súhlasu alebo vyžiadania zasielania. Je zasielaný v pravidelných intervaloch a má informačný obsah. Newsletter, nazývaný aj newslettering, je jeden z najpoužívanejších a najefektívnejších nástrojov online marketingu.

Marketingovy slovník

Organic traffic

Marketingovy slovník definuje organickú (prirodzenú) návštevnosť ako takú, ktorá je neplatená návštevnosť webových stránok na základe výsledkov vyhľadávania. Zákazníci na webovú stránku prichádzajú po zadaní kľúčových slov, najčastejšie cez Google. U týchto zákazníkov je veľká šanca, že vykonajú konverziu, pretože prichádzajú na vlastných základe záujmov o danú tematiku. Organickú návštevnosť ovplyvňujú SEO techniky, ktorých cieľom je získať vyššie pozície webovej stránky vo vyhľadávaní.

 

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Majiteľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

Marketing, Social media  12. júla 2024 Ján Májek

TikTok reklamy prichádzajú na Slovensko, otvárajúc značkám veľkú príležitosť osloviť 1,2 milióna ...

Čítaj viac
Brand advertising

Brand advertising

Marketing  1. júla 2024 Ján Májek

Reklama je esenciálnou súčasťou každého úspešného podnikania. Je to nástroj, ktorý pomáha firmám ...

Čítaj viac
CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.