Výkonnostný marketing

Prezentujte svoje portfólio v digitále

Každý biznis sa potrebuje prezentovať svojmu cieľovému publiku. Digitálny marketing umožňuje cielený zásah širokého publika potenciálnych kupcov. Kombináciou brandových a aktivačných (výkonnostných) kampaní dokážeme predstaviť vašu značku a budovať jej povedomie u potenciálnych zákazník, čím urýchľujeme predaj nehnuteľností vo vašom portfóliu k spokojnosti majiteľov, vašich klientov. Medzi najväčšie benefity investície do platenej reklamy patria:

 • Oslovenie širokého publika
 • Budovanie povedomia a dôvery u zákazníkov
 • Získanie väčšieho počtu nehnuteľností do ponuky
 • Urýchľovanie predaja ku spokojnosti vašich zákazníkov
 • Zobrazenie reklamy tím, ktorí už vás hľadajú
 • Opätovné oslovenie publika, ktoré už prejavilo záujem

O NÁS

Naprogramovali sme

Všetky projekty

Lead generation kampaň meta ads

 • Insighty a idea kampane
 • Nastavenie Meta Business účtu
 • Exekúcia kreatívneho contentu
 • Spustenie a optimalizácia
 • Reporting kampane
Lead generation kampaň meta ads

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.