Výkonnostný marketing

Prezentujte svoje portfólio v digitále

Každý biznis sa potrebuje prezentovať svojmu cieľovému publiku. Digitálny marketing umožňuje cielený zásah širokého publika potenciálnych kupcov. Kombináciou brandových a aktivačných (výkonnostných) kampaní dokážeme predstaviť vašu značku a budovať jej povedomie u potenciálnych zákazník, čím urýchľujeme predaj nehnuteľností vo vašom portfóliu k spokojnosti majiteľov, vašich klientov. Medzi najväčšie benefity investície do platenej reklamy patria:

  • Oslovenie širokého publika
  • Budovanie povedomia a dôvery u zákazníkov
  • Získanie väčšieho počtu nehnuteľností do ponuky
  • Urýchľovanie predaja ku spokojnosti vašich zákazníkov
  • Zobrazenie reklamy tím, ktorí už vás hľadajú
  • Opätovné oslovenie publika, ktoré už prejavilo záujem

O NÁS

Naprogramovali sme

Všetky projekty

Gepard Finance s.r.o.

  • Digitálny marketing
  • PPC (pay-per-click) kampaň
  • Grafický dizajn
  • Copywritting
Gepard Finance s.r.o.

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.