Lansbrough Europe

Zadaním klienta bolo vytvorenie custom úložiska dokumentov pre atraktívnejšiu komunikáciu spoločnosti s jej zákazníkmi.

#CRM #developing #systems 

Majitelia a manažéri získajú celkový prehľad stavu spoločnosti,dochádzky a celá firma bude môcť efektívnejšie budovať vzťahy so zákazníkmi a ich partneri budú mať spoločne všetko pod jednou strechou.

Pozrieť celý projekt