HIP HOP ŽIJE

Zadaním od klienta bolo vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na informovanie užívateľov, propagáciu, registrácie a nákup lístkov na šiesty ročník najväčšej hip hopovej udalosti na Slovensku, festival Hip Hop Žije. Ak ste nadšencom Hip Hop hudby, sťahujte a užívajte festival.

#app #design #develop

Projekt bol dotiahnutý do úspešného konca. Aplikácia je prehľadná a jednoduchá, užívatelia majú prehľad a sú pravidelne informovaní.

Pozrieť celý projekt