FESTÍK

Zadaním klienta bolo vytvorenie prezentačného webu a mobilnej aplikácie detský festival festík. Pri tvorbe sme vychádzali z predpokladu, že budú realizované kampane cez online médiá pre užívateľov. Mobilná appka zabezpečí bezpečnosť detí na festivale a informácie pre verejnosť o programe, interpretoch a zabaví rodičov cez používanie emoji klávesnice.

#web #app

,,Zažite krásny rodinný víkend na najveselšom detskom festivale „Festík“ kde na jednom mieste môžete vidieť hudobné vystúpenia obľúbených interpretov vašich detí. “

Pozrieť celý projekt